MediaWiki-API-resultat

Dette er HTML-representasjonen av formatet JSON. HTML er bra for feilsøking, men ikke passende for bruk i applikasjoner.

Angi parameteren format for å endre utdataformatet. For å se ikke-HTML-representasjonen av formatet JSON, sett format=json.

Se den fullstendige dokumentasjonen eller API-hjelpesiden for mer informasjon.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "general": {
      "mainpage": "Forside",
      "base": "http://ikkepedia.org/wiki/Forside",
      "sitename": "Ikkepedia",
      "logo": "//images.uncyc.org/no/b/bc/Wiki.png",
      "generator": "MediaWiki 1.39.3",
      "phpversion": "7.4.29",
      "phpsapi": "apache2handler",
      "dbtype": "mysql",
      "dbversion": "10.6.12-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1",
      "langconversion": "",
      "linkconversion": "",
      "titleconversion": "",
      "linkprefixcharset": "",
      "linkprefix": "",
      "linktrail": "/^([\u00e6\u00f8\u00e5a-z]+)(.*)$/sDu",
      "legaltitlechars": " %!\"$&'()*,\\-.\\/0-9:;=?@A-Z\\\\^_`a-z~\\x80-\\xFF+",
      "invalidusernamechars": "@:>",
      "fixarabicunicode": "",
      "fixmalayalamunicode": "",
      "case": "first-letter",
      "lang": "no",
      "fallback": [
        {
          "code": "no"
        },
        {
          "code": "nn"
        },
        {
          "code": "en"
        }
      ],
      "fallback8bitEncoding": "windows-1252",
      "writeapi": "",
      "maxarticlesize": 16777216,
      "timezone": "UTC",
      "timeoffset": 0,
      "articlepath": "/wiki/$1",
      "scriptpath": "",
      "script": "/index.php",
      "variantarticlepath": false,
      "server": "//ikkepedia.org",
      "servername": "ikkepedia.org",
      "wikiid": "uncyc_no",
      "time": "2023-10-02T04:00:02Z",
      "uploadsenabled": "",
      "maxuploadsize": 26214400,
      "minuploadchunksize": 1024,
      "galleryoptions": {
        "imagesPerRow": 0,
        "imageWidth": 120,
        "imageHeight": 120,
        "captionLength": "",
        "showBytes": "",
        "showDimensions": "",
        "mode": "traditional"
      },
      "thumblimits": [
        120,
        150,
        180,
        200,
        250,
        300
      ],
      "imagelimits": [
        {
          "width": 320,
          "height": 240
        },
        {
          "width": 640,
          "height": 480
        },
        {
          "width": 800,
          "height": 600
        },
        {
          "width": 1024,
          "height": 768
        },
        {
          "width": 1280,
          "height": 1024
        },
        {
          "width": 2560,
          "height": 2048
        }
      ],
      "favicon": "http://images.uncyc.org/no/6/64/Favicon.ico",
      "centralidlookupprovider": "local",
      "allcentralidlookupproviders": [
        "local"
      ],
      "interwikimagic": "",
      "magiclinks": [],
      "categorycollation": "uppercase",
      "nofollowlinks": "",
      "nofollownsexceptions": [],
      "nofollowdomainexceptions": [
        "mediawiki.org"
      ],
      "mobileserver": "https://m.ikkepedia.org",
      "citeresponsivereferences": ""
    }
  }
}