MediaWiki-API-resultat

Dette er HTML-representasjonen av formatet JSON. HTML er bra for feilsøking, men ikke passende for bruk i applikasjoner.

Angi parameteren format for å endre utdataformatet. For å se ikke-HTML-representasjonen av formatet JSON, sett format=json.

Se den fullstendige dokumentasjonen eller API-hjelpesiden for mer informasjon.

{
  "batchcomplete": "",
  "query": {
    "statistics": {
      "pages": 38743,
      "articles": 4708,
      "edits": 372316,
      "images": 6609,
      "users": 9379,
      "activeusers": 77,
      "admins": 11,
      "jobs": 29,
      "queued-massmessages": 0
    }
  }
}