Armensk

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Արմէնսք[rediger]

Կար մի շատ խոտ տանիքի վրա. Խնդրում ենք բերել մոլախոտ կապում ethene

Արմէնսք էր էդ սբրչք սոմ պլիր սնաքքէդ ի Արմէնիա ոկ րընտդ ոմքրինկ տէրղ.

Էքսէմբէլ բչ Արմէնսք: Ճէկ կիքք էն դըր բչ պեէն մէտ Հանս, հան ւիսսդէ իքքէ ֆորսքճէլլէն մէլլոմ էն Էլէֆանդ ոկ էն Լթւէ. Սբրչքէդ պլիր հուէտսաքէլիկ սնաքքէդ ի Հայաստան, մէն ոկսչ ի Վրաստան.

Merk:: Denne artikkelen har ikke blitt redigert på 218 dager. Den vil derfor bli vurdert slettet.