Avis

Fra Ikkepedia
Gå til: navigasjon, søk

En avis er en betegnelse på innpakningspapiret som i tidligere tider (gamle dager) ble benyttet til å pakke inn fisk.

Papiret inneholdt tekst og bilder, som omhandlet mange forskjellige temaer.

Mest vanlig er nok nyhetsartikkelen. Den kan inneholde nyheter om ulykker, mord, andre lovbrudd osv. En nyhetsartikkel følger ofte et fast oppbyngingsmønster; den omvendte pyramide.

        Tittel: bør være relevant med tekstens innhold og
         gi oss en anelse om hva dem handler om. Det er
          tittelen som skal fange leserens interesse, 
           ofte med en kort og fengende tittel...
           Ingress: ca på 30 ord. skal kort si
            hva teksten handler om.Ingressen
             er avgjørende for om folk vil
             lese videre. Eks et sitat..
              Brødtekst: hovedtekst...
              her kommer selve ny-
               heten eller his-
               torien i alle 
               sine detaljer!
                 mellom-
                 titler
                 kan
                 brukes
                  !