Et Maerkelig Spraak som de fleste iche Forstaar

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk
Et Maerkelig Spraak som de fleste iche Forstaar
Utbredelse: Norge, Danmark, de fleste Børne Hager
Antall brugere: Ingen Registrerede per juli Totusenogåtte
Lingvistisk
klassifikasjon:
Norsk
Dansk
Beruset
Middelalderstevner
Skriftsystem: Et Alphabet som de fleste iche Forstaar
Officiell status
Officielt i: Norge
England
Middelalderstevner
Normert af: Det Uforstaaelige Spraakraad


Et Maerkelig Spraak som De fleste iche forstaar er et Spraak som De fleste icke Forstaar. Dette spraak kan minde litt um gammelnorsk, eller dansk. Dog det er et spendende Spraak, er det iche særlig udbredt. Der er ingen skikkelig Forklaring paa dette, men det kan mistenkes at det er meget vanskeligt for dagens Ungdom at fatte. De grammatiske regler der finnes i Forbindelse med dette Spraak.


Histhorie[rediger]

Et maerkelig Spraak som De fleste iche forstaar, blev opfundet den VIIde juni MCCCXLV af den danske Professor Aage M. Svinje, Fader af Nordmanden Aasmund Olavsson Vinje. Svinje giorde det daarlig i faget „dansk“ paa Skolen, og vilde have et Sprog som bare Han kunde forstaa. Dette var iche saa velycket, siden Han iche kunde forstaa Spraaket helder. Til Idag, er der bare fem Personer der havet kunde forstaa Spraaket: Alice Cooper, MachGyver, Michel Rev og to danske Skoleelever der tilfeldigvis bestod i dette Fag ved en „tilfeldighed“.

Þiðligþ Hisþorie[rediger]

Þidligere ble „Þ/þ“ Brugþ i Et Maerkelig Spraak som de fleste iche Forstaar istede for t og th. Dette blev betraktet som udannet og Þ blev ofte erstattet. Til tider blev ogsaa Ð brugt, men dette blev til de Grader forvirrende og þilv dels uforstaaeligt. Men det stanset iche der; Kviste under „E“ og „O“ blev ogsaa brugt for at udryche „ae“ og „aa“ (men kun der det ellers staar „o“). Disse maader at skrive er nu afvikget hos de fleste, men det er fuldt lovligt og mulig at skrive saaledes. Maerk at Kina heder Folke Repþublichen Kina paa denne maade. „Ł“ var i tre Dage bandlyst i Spraaket, i HERRENS Aar MDCCLXIV. Paa grund af tredve Polacker som proevde at stiaele Frugt fra den polske kongens Frugthave.

Mellomtider[rediger]

Efter at de maerkelige Bokstaver fra eldre Tider blev udtaget, begyndte Spraaket at AEndre sig. Saaledes fik Spraaket mer til faelles med andre Spraak, paa ukendte og uforklarlige maader rigtigtnok. Denne maerkelige Tid varede fra omtrent MCD til Reformationen. Det var mod Sludten af denne Tid at de dobble vokæler ducket op. Dette blev brugd helt frem til senere Tide.

Nyere Tid[rediger]

Den Nyere Tid bliver regnet at vaere fra reformationen som de fleste iche forstaar og helt frem i nutiden. I den eldre nyere Tid (frem til omtrent MDCCC-Taldet) blev de lange Vokaler brugt. Disse døde ud med Retskrivingen i HERRENS Aar MDCCC. Efter dette blev det igien taget ud. I denne Tid blev Spraaket paavirket af svensk, dansk og tysk. Dätte geförte til ein Periode met mye Tysk, men det gav sig udover L-Taldet. Bogstaven „Å“ blev indført to gange, felles med Norge i HERRENS Aar MCMXVII og felles med Danmark i HERRENS Aar MCMXLVIII. Begge gange blev den afvist. Det uforstaaelige Spraakraad blev som følge af dette oprettet i HERRENS Aar MCMLI, den tredje Augustus, og har som opgave at normere Spraaket.

Grammatik[rediger]

Den viktigste Regelen ved dette Spraak, er at aldtid have Stor Bokstaver på Navn, Substantiver og viktige Ord. Små Ord, som „som“ og „og“, skal under ingen omstendigheder have Store Bokstav.

Den andre Regel er at bruge Uendelighedsmerke. (I nogen Land bruges Bokstaven „Å“)

Regel Nummer fire er at bruge Svage Konsonanter, slik som g, b og d. Brug også en h etter de fleste T'er. Og Sist, men iche Minst, maa man alltid bruge to a-er i stedet for "å".

4de Regel ere at Bruge Særskriving i lange Ord, som „Abbelsin“, „Marmelade“, „Froske“ „Øyne“ og „Dada“ „Maskin“.

Et Godt Exempel paa Ord Deling for Et Spraak som de fleste iche Forstaar.

Den sjette Regel er at aldtid have dansk og gammelnorsk i Baghodet naar man skriver.

Hvis man følger disse Regle vil man Let klare et maerkelig Spraak som de fleste iche forstaar.

Prophetier[rediger]

Det siges at Under den III. Verdenskrig vil Et maerkelig Spraak som de fleste iche forstaar igien overtage Magten i Verden. Dets Vaelde vil starte paa smaa Stede, som Andøy og Andebu, men vil senere Spre sig til Land som Aserbadsjan, og det mer polidisk korrekte Aserbajdsjan. Spraake vill finde Sted i Atland-is, der Forfatteren Amalie Skram i HERRENS Aar MMXXXI, vil knuse Spraaket til nogen faa Bokstaver. Saa det er bare at begynde at pugge paa dette Spraak, Børn! For i vil trenge det saart Under den XIIte Verdenskrig. Saa husk det, i Børn; Ingen kan nogen gang undslippe Spraakets Vrede!

Se Ogsaa[rediger]