Filosofi

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Filosofi er en religion som tilbes av filosofene. Alle filosofer er barbarer. Bare filosofer kjenner det virkelige innholdet av filosofien. Det skilles gjerne mellom filosofer og ikke-filosofer. Filosofen gjenkjennes ved høyt hår og tykke briller. Filosofen knytter gjerne sin tro til skyggebilder han ser i mørke huler. Disse skyggebildene er filosofiens fremste guder. Av den grunn er filosofien polyteistisk.

Essensen i filosofi er ikke å spørre men å bli fortalt. Skyggebildene forteller hvordan man lever i tråd med filosofien. Følger du alle skyggebildenes befalinger er du en god filosof. Det var skyggebildene som befalte filosofene å fortelle piratene hva ninja betydde. Hvorfor pirater og ninjaer ikke kunne forbli venner har selv ikke de skarpeste filosofer klart å svare på. I et historisk perspektiv har skyggebilder alltid vært det sentrale i filosofilæren. I den senere tid har imdlertidig tv-bilder tatt over mye av denne sentrale plassen. Mange vil gå så langt som å si at tv-bilder er den fremste guden i moderne filosofi. Av dagens mest kjente filosofer preker mange av dem filosofien gjennom tv-bilder. Homer Simpson er fremtredene.


FILOSOFI er en religion. Dette er ikk helt feil innfo... (bare advarer, slik at noen med litt bedre kapasitet kan gi en bedre forklaring) Filosofi kommer av et latinsk/gresk ord om noe, men det betyr i hvertfall (garantert 100%) å tenke. Filosofer har eksistert igjennom alle tider også, og HOMER SIMPSON er en FILOSOF!!! Men det kan være snakk om en form for gruppe så jeg vil ikke gå for mye inn på det, men jeg håper noen kan forandre det rottet her om til noe skikkelig med bedre kilder.

Tusen takk og prøv å bruke det lille riktige jeg vet om filosofi som stoff.


Filosofiens Historie[rediger]

Conan var den ledende autoritet innen filosofien i den hyboriske tidsalder. Slik var det til Atlantis gikk under. Så dukket Gud opp og filosofene innså at han var det ultimate skyggebilde som alle måtte adlyde. Noen valgte likevel å følge den Conanistiske filosofi og ble av den grunn kalt barbarer. Derav den historiske misforståelsen at det er en forskjell på filosofer og barbarer. Gud var den ledende filosofen inntil Ivar Aasen dukket opp. Ivar Aasen gjeninnførte barbariet i deler av Norge, og alle nordmenn blir fremdeles tvunget til medvirke i utførelsen av dette barbariet. På verdensarenaen stod likevel Guds filosofi sterkere. Dette var inntil hans filosofi ble avkledd av Djevelen i 1995 med sangen "What if God is one of us". Sangen danner i dag hjørnesten for tilbedelsen av all djevelsk filosofi, og denne filosofiretningens tilbedere kalles djevelunger. Guds fall som ledende filosof har ikke medført at djevlen og hans djevelunger har fått et filosofisk hegemoni. Bruken av tv-bilder har skapt et mangfold av filosofer. Igjen kan Homer Simpson trekkes frem sammen med Dr. Phil, og Britney Spears.

I motsetning til hva som står her er Filosofi noe som har eksistert lenger en flere ting. Filosofer er mennesker (ikke religiøse mennesker) som tenker mye over livet og alt. Man kan kale dem vitenskaps folk fra fortiden. Vitenskapen startet med fiosofi, et begjær etter å forstå den verden vi lever i. Homer (ikke the simpsons), Platon og Aristoteles var noen av de fremste filosofene som er kjent i historien. Å filosofere kan også referere til tenking, dype tanker. Derav har vi uttrykket "Store tenkere" om fortidens filosofer. Så Filosofi er med andre ord et anett uttrykk for å tenke.

Tidenes største filosofer[rediger]

Historiske Conan -den hyboriske tidsalder. Gud -skapelsen til 1995.

Moderne Ivar Aasen -1877 til 1896.

Post-moderne Homer Simpson -1955 til nå. Morten Harket-1967 til nå. Britney Spears -1981 til nå. Djevelen -vært her lenge, ledende filosof fra 1995.

Ekte filosofer er Platon, Aristoteles og Homer (ikke simpson)

Filosofiske læresetninger[rediger]

  • Crom! Tell de døde, de forstår ikke mitt filosofiske resonnement. Conan
  • Just because I don't care doesn't mean I don't understand. - Homer Simpson
  • Du skal ikkje trø i graset. Ivar Aasen
  • The point of philosophy is to start with something so simple as to seem not worth stating, and to end with something so paradoxical that no one will believe it. Britney Spears (From The Philosophy of Logical Atomism, Lecture II)
  • What if God was one of us? A stranger on the Bus. Djevelen
  • Rome is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. - Barbarossa

eo:Filozofio