Fisk (språk)

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Fisk er et språk i Finland, brukt særlig av svensktalende finner bosatt nær grensen til Sverige. Det er eneste medlem av språkfamilien indoeurasisk australfinsk. Siden språknavnene fisk og finsk er så like, er det lett å mistenke skrivefeil, særlig for mennesker med akutt antikronisk øyeblikks-dysleksi. Det har blitt forsøkt å endre språkets navn til noe mer unikt, men dette ble strengt avslått av DIK(MRFIUDLUJMDIIFGSO)FSFAS (Den Internasjonale Komitéen (Med Rom For Interplanetarisk Utvidelse Dersom Liv Utenfor Jorden Men Dog Ikke I Fremmede Galakser Skulle Oppdages) For Standardisert Fastsettelse Av Språknavn).

Lingvistikk[rediger]

Fisk er mer likt svensk enn finsk. Fisk inneholder, i motsetning til finsk, konsonanter. Eksperter hevder at det faktisk er en overbruk av konsonanter i det fiske språk. Dette kan få fisktalende finner til å høres sinte ut, selv utenfor rekkevidde av vodka. Hovedforskjellen mellom fisk og svensk ligger i tonefallet, som i stor grad kan gjenkjennes fra finsk. Fisk har med sine 19 kasus mange færre enn finsk, men flere enn svensk. I tale brukes kun 2 kasus, som i svensk, men i skrevet fisk benyttes alltid alle 19. Et unntak fra dette finnes likevel i en fisk sosiolekt brukt blant ungdom, som pleier å inneholde 24 kasus skriftlig.

Som følge av kontakten mellom finner og svensker, finnes også samme språk på svensk side av grensen. Dette språket er likevel offisielt et helt annet språk en fisk, og kalles svinsk. Svinsk er medlem i språkfamilien sentraleurasisk borealsvensk, under grenen griseprat. Hovedårsaken til at svinsk blir ansett som et helt annet språk enn det identiske fisk, er at svenskene kun bruker tallene 0-9 enkeltvis, og derfor ikke forstår hvordan de skal forholde seg til det store antallet kasus. De svinsktalende liker ikke navnet på språket sitt. Dette førte til at lederen for komitéen nevnt innledningsvis, i 2009 ble forsøkt bestukket med et anseelig antall svenske 9-kroninger, men nektet å vike fra sine prinsipper.

Historie og utbredelse[rediger]

Fisk (og derfor svinsk) etablerte seg i hele det nordlige Skandinavia fra slutten av siste istid. Da kom sibirske nomadefolk som fulgte etter iskappen i det den trakk seg tilbake, i jakt på friskt brevann til sine primitive destillasjonsapparater for sprit. Deres språk var veldig likt dagens finsk, og da de traff på jegerfolk som allerede bodde i Skandinavia, oppsto fisk (og altså svinsk). Gjennom årenes løp har språket trukket seg tilbake til det området det nå eksisterer i. Den anerkjente norsk-finske språkforskeren Jon Ås Kalduhhöre, mener grunnen til denne tilbaketrekningen i hovedsak skyldes at det er menneskene i dette området som i dag har det levesettet som likner mest på det sibirnomadene førte. Dette støtter tidligere leder for Svensk Spåkråd, Nållag Fickbo, opp om. Lederen for Fisk Språkråd, Matti-Eric Korkenkosva Hirjavaarisson, har aldri kommentert denne teorien direkte, men sagt følgende: "Jagk brrenner ockkk brrenner varrrjje daggk förrr att hallldda fiskkk veddt likkka".