Ikkenytt:SVs regjeringsmål klare

Fra Ikkepedia
Gå til: navigasjon, søk

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 18. juli 2018 nøyaktig klokka 01:17

18 september 2009 

Tre dager etter at valgresultatet var helt fullstendig klart, og viste at Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet får sitte i regjering i fire nye år, har SV sine regjeringsmål klare. Dersom målene ikke blir innfridd, truer partiet med å trekke seg ut av regjeringen.

Det var på et SV-møte med de største profilene i partiet, med bl.a. partileder Kristin Halvorsen og kunnskapsminister Bård Vegar Solhjell, at de fem punktene i SVs regjeringsmål ble fullstendig klare. Ikkenytt har fått tilsendt en kopi av heftet, sammen med beskjeden "gi ut denne i nettavisen deres, ellers...". Og av frykt for SV-politiet, turde ikke redaksjonen å gjøre noe annet. Dette er de fem punktene som Ap og Sp må oppfylle for at regjeringspartner SV skal bli fornøyde:

  • Fullstendig verning av Vesterålen/Lofoten: SV krever fullt vern av Vesterålen og Lofoten. Det skal ikke bygges oljeplattformer, brygger, vindmøller, hus, hytter, gapahuker, lavvoer eller sandslott i disse områdene så lenge SV er i regjering.
  • Åpne grensene for alle innvandrere: SV krever at grensene skal være frie for alle, og alle som vil bør kunne få komme til Norge og bo her, så lenge SV er i regjering. Tollsystemet skal styrkes, men man skal unngå å tolle fargede personer - DET ER DISKRIMINERING Å TOLLE FARGEDE PERSONER!!!!!!! Hvite, bleikinger skal tolles dobbelt så hardt.
  • All lønn skal gå til Staten: All lønn som blir tjent av norske statsborgere skal gå direkte til staten, så lenge SV er i regjering. Staten skal forsørge alle innbyggere i Norge, med tørt brød og vann mat og alt annet nødvendig. Ingen skal eie noe, og Staten skal eie alt.
  • Alle norske innbyggere skal stemme SV: Så lenge SV er i regjering, krever vi at alle norske stemmeberettigede innbyggere stemmer SV ved kommune-, fylkestings-, sametings- og stortingsvalg. Hvis noen stemmer på et annet parti, vil SV trekke seg ut av regjeringen.
Dette er modellen fra SVs netnestleder.
  • Det norske flagget skal byttes ut: Med SV i regjering, krever vi at det norske flagget byttes ut med et nøytralt flagg - helst et helt hvitt, eller et flagg etter modell av vår nestnestpartileder Ahmed Abdullah Mohamad. Hvis ikke kravet blir innfridd trekker SV seg fra regjeringen.

Etter det Ikkenytt erfarer, har Arbeiderpartiet godtatt kravene allerede. Sp er enda litt i tvil, da de ønsker at Staten og bønda skal eie alt.


Tilbake til Ikkenytts forside