Kjemikalium

Fra Ikkepedia
Gå til: navigasjon, søk

Kjemikalier er, som navnet antyder, kjemiske kalier. En gruppe geologer og astrologer mener å ha gjort funn som tyder på at kjemikalier finnes nesten overalt, noe som har blitt sterkt imøtegått av de fleste seriøse forskningsmiljøer.

WHO sendte i 2007 ut en pressemelding som stadfestet at over 97 % av alle kjemikalier befinner seg i Asia, og at over halvparten av disse igjen er for små til å regnes som en trussel for miljøet. De tre prosentene som fortsatt befinner seg i den virkelige verden er på vikende front, og regnes med å ha nådd Asia i desember 2012.

Helse[rediger]

Kjemikalier kan i noen tilfeller gi allergi, plutselig død eller hallusinasjoner hvis man spiser dem. Av denne grunn anbefales det bare å spise litt av gangen, særlig gjelder dette for de sterkeste kjemikaliene.

Industriell bruk[rediger]

Kjemikalier brukes i industrien som blekemiddel for servietter. Dette anvendelsesområdet ble oppdaget og patentert av den sveitsiske forskeren og forfatteren Michael Jackson under et julebord i 1988.

I noe mindre utstrekning brukes kjemikalier i den kosmetiske underholdningsindustrien. Her utnyttes hovedsaklig en gruppe optiske effekter kalt ølbriller.

Begrepsforvirring[rediger]

Kjemikalier må ikke forveksles med de radioaktivt avfall eller heroin, som noen ganger feilaktig omtales som kjemikalier. Den korrekte betegnelsen for dette er imidlertid henholdsvis "radioaktivt avfall" og "heroin".