Mellomrom

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

Mellomromerheltmeningsløsetingsomdetikkeervitsiogbruke. Enfordelvedåunngåmellomromeratmanunngå særskrivingsfeil. MellomrombleoppfunnetavIvarAaseni1880,grunnentildettevaratnynorskikkelengertilfredsstiltehanssadistiskefantasieromtorturavnorskeskolebarn.Språkrådetsynteskonseptetvarhysteriskogladetumiddelbarttilpålæreplanen. DeterlengespekulertatAasenshenrettelsetoårsenerevarendirektekonsekvensavmellomrommet. SagnetsieratdukanhøreAasenhumrehvergangetmellomrombrukes,detteførertilatBergensnaturhistoriskmuseummåsettedetutstoppedelikethansutenforieksamensperioderogrundtklokkatipåmandagernårviharnorsktimemedOdd.

Brukavmellomrom[rediger]

Mellomrombliroftebrukt...

  • isetninger
  • internett
  • nårmanskriver
  • nårmanleser
  • nårmanskriverpådataen
  • nårmanskriverpåark

Forordensskylderdetikkebruktmellomromidennetekstenforatdetskalværelettereålese.


Stubbe.png
Denne såkalte artikkelen er en stubb, og tilfredsstiller ikke Ikkepedias krav til lengde. Du kan hjelpe Ikkepedia ved å utvide den til ca. 2 cm.

Om du har minst én god idé som ikke er helt idiotisk, så klart.