Norge

Fra Ikkepedia, det innholdsløse leksikonet
Hopp til navigering Hopp til søk
Sovjetstaten Norge
Det fascistiske monarkiet Norge
Flag of Norway3.PNG
(flagg)
Coat of ArmsNorw.PNG
(våpenskjold)
Norge08.png
Hovedsteder Hemsedal
Største byer Trysil (om vinteren), Sørlandskysten (om sommeren)
Innbyggertall Over 9000
Offisielle språk Spynorsk, radikal fjøsmål
Styreform Fascistisk monarki
Statsoverhode: Ayatollah Kolberg
Statsminister: Donald Trump
Selvstendighet Ja! Vi skal ikke være med på noe!
Avhengig av Grensehandelen
Uavhengig av Resten av kontinentet – ikke faen om vi vil være med i EU!
Valuta Svartebørs
Tidssone Nei, vi deler ikke inn i «oss» og «dem»
Nasjonaldag Den 20. hver måned, når trygda kommer
Landkode no, nei, njet, skjer ikke!
Toppnivådomene .no
Nasjonalsang:
«Ja, vi elsker kjøtt og pølse, gammalost og smør, dei so ikkje likar det, dei kastar vi på sjøn!»

«Alle heter Astrid.»

- Ukjent Ikkepedianer om Norge

«Jaj ellesker Norge-h.»

- Mullah Krekar om Norge

«Norway? I've heard it's a beautiful city, I'd love to go there once.»

- MacGyver om Norge

«Hello, Stockholm

- Forvirret rockeband på konsert i Norge

«Oh, I love Norway! It’s the wealthiest country in Africa, right?»

- Hillary Clinton i intervju om Norge

« I dag firar Norge sin nationaldag 17 maj och vi borde säga: gratulerer med dagen. Jag har dock fått bilden av vårt grannland förstörd av tv-serien ”Exit”»

- Carl Göran Borgenstierna om Norrjä

«I’m Norwegian. My great grandpa was like Norwegian and stuff.»

- Paris Hilton om Norge

«Tenk at vi har et helt fond med masse aksjer vanlige folk ikke får selge – i verdens rikeste land!»

- Typisk nordmann om Norge

«Norge er zom en utzøkt blanding av Utopia og Atlantiz, nydelig som en frisk zommerdag blomztrende som en nyzkapt zol. Og ikke minzt den vakre uszkyldige villmarken der menn kan være, menz de trozzer naturenz individuelle utfordringer. Mange har hørt om det og vil gjerne komme hit, men de færrezte vet hvor det er. Kan man da egentlig zlå fazt at Norge ekzizterer?»

- Ari Behn i intervju med filosofimagasinet Sover du?

Norge (eller, særlig i fjernsynet, Noreg) er etter grunnloven et fritt og uavhendelig rike, som gjennom passivt støttemedlemskap likevel har avhendt det meste av sjølråderetten sin til EU. Blant folk verden over er Norge kjent som verdens rikeste land og nyter også status som et svært viktig land i verdenspolitikken, enda det stort sett bare er landets egne innbyggere og medlemmer av primatarten svensker som kan peke ut på kartet hvor landet ligger.

Landets enorme rikdom, som for øvrig er brukt til å gå inn på eiersida i de fleste av verdens land, er velkjent for dets innbyggere og brukes flittig i den politiske debatten. Innbyggerne, som går under betegnelsen nordmenn, har i stor grad også lagt merke til at landets eksistens er kjent utenlands, og det er følgelig en vanlig misoppfatning at landet betyr noe for utlendinger generelt – ikke bare for investorer i den norsk-svenske grensehandelen. Journalister som glemmer å lure utenlandske intervjuobjekter til å si noe positivt om Norge blir i nevnt rekkefølge skutt, partert, hengt og så stilt ut til spott og spe på steinmuren rundt Akershus festning.

Norge er den siste sovjetstaten, et kommunistisk høl av kulturmarxister som i tillegg til bomstasjoner bak hver eneste busk har verdens høyeste bensinpris. Til tross for landets allerede kalde klima, føres dessuten en politikk som gjør Norge til et enda kaldere samfunn, der skattekutt til dem som har mest fra før er i ferd med å velte økonomien og ventende asylsøkere lever under umenneskelige forhold med internetthastigheter under 30 Mbps. Den globale oppvarmingen hilses likevel ikke universelt velkommen, for et varmt samfunn trenger vi tross alt ikke ha. Landet er inne i en trend der det sentraliseres i rekordfart og bygdene støvsuges for folk, til tross for at det er på nesten folketomme steder, som på bygda og i Nordsjøen, at de ekte verdiene skapes. Alt dette altså – i verdens rikeste land.

Historie

Norges historie skriver seg tilbake til vikinger og fordums storhetstid, og begynte slik sett særskilt godt. Etter hvert kom imidlertid pesten til landets første og eneste koloni, Bergen, (det er alltid de jævla bergenserne, eller hva?) og det som skjedde etterpå er ingen særlig stolte av. Derfor undervises det heller ikke i skolene, men historikere er rimelig sikre på at det var natt i over 400 år. Det var i denne perioden nordmenn både blei deprimerte nok til å ta danskenes kartoffelsprog til nasjonalspråk og utvikla så usedvanlig bleik hud at likskjending og legemsfornærmelse blei lagt innunder samme lovverk. Et lite unntak kan imidlertid gjøres for samene, som utover det å spiste fisk oppfant midnattssola for å kunne bringe for dagen det pikante forholdet mellom sjamanen Čuđit og Mari Boine. De ble dermed spart for den framvoksende hvitheten, og kan følgelig, i motsetning til nordmenn, til dags dato heller ikke klandres for alt som er galt i verden. Dette gir dem et beskjedent fortrinn i en region ellers prega av fyll, snøscootere, reinsdyr og travle trygdekontor.

Etter flere hundre treige år i forstummende mørke der landet lå øde og et par verdenskriger, hvorav minst halvparten nådde Norden, var Norge anno 1950 en stusselig, liten utpost her på kloden, omtrent like spennende som en muggen geitost. Det sies at innvandrere både bygde landet og holder det i gang, og trolig var det nettopp det som skjedde i åra etter. Historiske kilder er ubrukelige, idet norsk språkpolitikk og alle dens kryptiske rettskrivingsreformer nådde høydepunktet på den tida, så vi kan ikke annet enn å stole på muntlig overleverte beretninger. Sannsynligvis kom altså innvandrerne kjørende over grensa fra Finland, IKEA og Russland i sementbiler, traktorer, gravemaskiner og kranbiler, men kunne i alle fall bygge landet på rekordtid. De fant olje, de lærte folk opp i matlaging og spennende, nye former for fritidsaktiviteter (som cricket, gjengvoldtekt og yoga), og bygde opp etaten NAV («av skatteytere, for trygdemisbrukere»). Som alt annet som skal bygges «fort og gæli», kommer trolig også bestanddelene til Norge fra IKEA, et naboland i øst bebodd av den noe tilbakestående arten svensker. Denne arten har, til tross for å være laverestående primater, lært seg en mongoloid versjon av nordmennenes språk som de bruker til å kommunisere både med hverandre og med nordmenn, og utgjør også en betydelig del av befolkningen i hovedstaden.

Rundt 1980 var landet ferdigbygd, er det brei enighet om, men derfra har det bare gått nedover – det er man også skjønt enige om, om enn ikke alltid hvorfor og åssen. Så ille er det blitt, at den gjengse oppfatningen er at alt var bedre under krigen – den forrige altså, ikke den pågående kultur-, klasse- og redigeringskrigen. Ytringsfriheten er under stadige angrep, det frie ord knebles i en evig heksejakt og folket kan ikke lenger forvente at andre skal høre på det de sier uten å bli møtt med avvisning eller til og med motargumenter. Viktigst av alt er kanskje likevel at det blir stadig færre ting å klage på, og mange frykter at nasjonalidretten, gnåling, vil få svært dårlige kår framover.

I Norges aller nyere historie er forandring stikkordet, et fenomen innbyggerne flest er omtrent like lite glad i som sin egen bedritne kultur, skitne historie og kjedelige tradisjonsmat. Ikke lenger kan mosegrodde skrifter fra Midtøsten (et urolig land nordmenn ellers ikke liker) hindre søndagsfreden i å brytes, idet kiosker og trange butikker nå fritt kan forpeste storsamfunnet og lokke folket fra domkirka til dagligvarehandel. Forskerne klør seg i hodet, men det viser seg altså at stadig flere søker fellesskap i mindre enn 100 kvadratmeter store forretninger enn de gjør i Guds hus og nærvær.

Kultur

Tradisjonelt er Norges nasjonalidrett gnåling, men i takt med at det stadig er færre ting å gnåle over, har råning seilt opp som en god nummer to. Mange finner også glede i å lure utenlandske turister trill rundt, med skyhøye priser og alvorlig avvikende framstillinger av landet og dets kultur. Den rådende tankegangen er at ved å pålesse dem enorme mengder myke vikingluer med plysjhorn og norske flagg, øker sjansen dramatisk for at de vender tilbake i framtida. En liten del av denne positive utviklingen tilskrives i blant også loven om dødsstraff for misfornøyde turister.

Det skal videre nevnes at Norge er ledende i idretter som høydehopp med rulleskøyter og handicapseiling med romskip. Folket er umåtelig stolte av dette, og det er vel ikke uten grunn at nær 100 % av OL-deltakerne i disse idrettene kommer fra nettopp Norge.

Økonomi og næringsliv

Olje spiller en vesentlig rolle i norsk økonomi. Den pumpes opp fra avgrunnen ved hjelp av massive konstruksjoner under vann. Norge har faktisk også et foregangsland når et kommer til samferdsel og effektiv utbygging av vei. Arbeiderpartiet har vedtatt utredning av kostnadene ved utredning av forslag til utredning av anlegging av lyntoglinje fra Bykle til Vatnstad. En konsekvensutredning for nedsettelse av kommisjon til utredning for når denne toglinja er ferdig endte i en rapport som kom fram til at en slik kommisjon ikke kunne nedsettes på grunn av stolmangel. Rapporten, som fikk en kostnad på 90 millioner, peker på mangelen på innkjøp av stoler som kritikkverdig og alvorlig, og setter spørsmålstegn ved Norges rykte som et land med nok stoler. Om, når og ikke minst hvor det kommer lyntog er derfor ennå uklart, men det er satt i gang en gjennomgang av hvorfor. Til gjengjeld er det vedtatt fire-felts motorvei fra Røre til Momsdal, men hvor pengene skal komme fra er ennå til utredning.

Eksport

Tidligere har også våpen, blondinevitser og forurensa olje vært viktige eksportartikler, men Norges desidert største eksportartikkel per 2018 er ostehøvler (fortrinnsvis med elger, mariusmønster eller norske flagg). Årsproduksjon tilsvarer 67 % av bruttonasjonalproduktet, eller om lag 79 000 tonn ferdig produsert vare. Årlig sysselsetter dette minst 1,3 millioner årsverk. Daværende finansminister Kristin Halvorsen vedtok derfor i 2008 en lov som sier at Norge er verdens største ostehøvelprodusent, og forbyr agurkeksport til land som hevder noe annet.

Import

Norges største importvare var i 2005 svenske statsborgere og mennesker henta til Norge gjennom familiegjenforening. Det totale antallet mennesker smugla over grensa fra Sverige estimeres til omkring ti millioner mennesker.

I de siste åra har import av silikonpupper blitt mer og mer populært, og lå i 2008 i toppen. Utviklinga tilskrives gjerne Lene Alexandra av eksperter.

Geografi

Norge er et land med en særdeles særegen natur. Kystlandskapet er ifølge Norsk OCD-forening typisk spesielt sært, med stygge fjorder, øyer, holmer og lumske skjær som preger landskapet. Storhavet står rett på og bidrar til å gjøre dette til et eneste stort katastrofeområde, med ras, skred og oversvømmelse. Innlandet preges av høye, stygge, rasfarlige fjell, spredt utover et landskap som ikke likner grisen, skåret opp av dype mørke daler og elver på både kryss og tvers. Det hele ser veldig uryddig og lite gjennomtenkt ut, og bidrar ifølge OCD-foreningen til inntil 5000 dødsfall blant OCD-lidende hvert eneste år.

I internasjonal sammenheng er Norges hovedhensikt å forhindre at IKEA og Finland ser ut som et mannlig kjønnsorgan med stakkars Danmark midt i siktet.


Kamera.jpg Stop hand.png Denne artikkelen trenger bilder Stop hand.png
Du kan hjelpe til ved å laste opp et bilde og redigere artikkelen.

Hvis ikke vil Wikipedianere tro at artikkelen er fra Wikipedia!


Gamle og nye land i Europa som det er all grunn til å vite noe om!
Vi skal være venner med noen, og kanskje krige mot andre en gang.
Trueu.jpg
Albanie · Allemagne · Andorre · Angleterre · Arménie · Azerbaïdjan · Autriche · Belgique · Biélorussie · Bosnie-Herzégovine · Bulgarie · Chypre · Crète · Croatie · Danemark · Dingdongsaker · Écosse · Édmarque · Espagne · Estonie · Finlande · France · Géorgie · Gibraltar · Grèce · Groland . Hongrie · Îles Féroé · Irlande · Irlande du Nord · Islande · Italie · Kosovo · Le Monde · Lettonie · Liechtenstein · Lituanie · Luxembourg · République de Macédoine · Malte · Moldavie · Monaco · Monténégro · Norvège · Orcades · Pays-Bas · Pays de Galles · Pologne · Portugal · République tchèque · Roumanie · Royaume-Uni · Russie · Saint-Marin · Serbie · Sicile · Slovaquie · Slovénie · Suède · Sud · Suisse · Tchécoslovaquie · Timor Leste · Turquie · Ukraine · Union Européenne · URSS · Vatican · Yougoslavie · Øya Sodor
Det er altfor få aksenter i norsk språk, som for eksempel accent aigu og accent grave, for ikke å snakke om accent circumflex.