Ord deling

Fra Ikkepedia
Gå til: navigasjon, søk

«Ananas biter!»

- Albert Einstein om ananasbiter

Mellom rom i sammen satte ord på norsk, dette er en u vane som blir kalt sær skriving og kommer av på virkning fra amerikansk. Den kanskje beste måten å unngå ord delings feil er å kon vertere til språket elg

En-ann-nen-var-iant-av-ord-deling-bru-ker-man-binde-stre-ker-mell-lom-ord-ene-.

For øv_vrig, i_programm_merings_språk_be_nytter_man_seg_av_under_linje_ring_som_ord_deler

E-n-_e-k-s_s-t-r-e-m_a-r-t_a-v_d-e-n_n-e_f-r-e-m_s-t-i-l-l_l-i-n-g_a-r-t-e-r_s-e-g_s-l-i-k.

Ut talelse[rediger]

«De siste åra har en hellt ny måte å miss handle det norske språket på blit mer og mer vanelig, nemmelig ord deling, eller sær skriving som det egentlig heter. Ord som spise stue blir til spisestue, lamme lår blir til lammelår og hoste saft blir til hostesaft. Vi i AMO mener slik språk vannda lissme bør be sjempes med ale lov lige midler, siden sær skrivening kan jøre en teksst tung og lese, kan føre til miss forståelser og er et skrit nermere en enda stærkere angli fisering av spraaket vårt.»

- Astro Nomer mot Ord Deling om ord deling

«Ananas ringer? Hallo ananas, jeg er glad i deg og!»

- Petter Schjerven om ananasringer

«På barkiadene mot ord og delingsleifer!»

- Hillary Clinton om språkstriden

«Jeg ord deler aldri!»

- Lars Monsen om ord deling

Ord deling, eller sammen trekkings feil, er navnet på det nye regle mentet inn ført av Språk Rådet for å be kjempe miss forstå elser som fort opp står i den dag lige bruken av det norske språket. Flere grupper, der i blant Astro Nomer mot Ord Deling, har gjort sitt bud skap hørt i denne debatten.

Ord deling i hver dagen[rediger]

Fil:Skilt.jpg
Ty pisk eksem pel på vold tekt av det norske språ ket.

På norsk lages sammen satte ord. Hvis det er fare for miss forstå elser, kan man bruke binde strek eller kon dom. Det er

Ord deling's feil[rediger]

Ord deling's feil (Typisk skriveleif: orddelingsfeil) er en IQ skala innen ord deling som for teller noe om hvor smart eller dum et visst invalid eller posjon er.


Opp hav til skalaen[rediger]

Delingene opp sto for første gang da Al dagobert én Stein tenkte at det kanskje var like greit å være snill og dele på det man hadde. Der for ga han halvparten av kona, navnet og huset sitt til nabo kjerringa, men hu vil ikke ha kona hans, så hu sendte den til månen. Månen sa «Ok, hvorfor ikke».

Ord deling's feilene ble etter hvert mer og mer spredd i den store verden, og i de vel kjente stader, som Nord Amerika, Sør Amerika og Sør Afrika ble ord delingen all ment akseptert, og skrive måter som U S A og Nor Way ble an sett som sofis tikerte, kule og «døds tøffe».

IQ[rediger]

  • Hvisduikkedelerordidetheletattsåerduendustellersåmanglerduspacepåtastaturetditt – laveste IQ nivå
  • Hvis du deler ord sånn nå og da, men skriver kjøttbuljongsterningspakkemesterassistentslærlingskontraktpapirpennefyllefabrikk i ett ord – middels
  • Hvis du deler og deler slik at det nesten bare er bok staver igjen – Al dagobert én Stein nivå

Se også[rediger]