Politi

Fra Ikkepedia
Gå til: navigasjon, søk
Politi som gjør jobben sin.

Politi, også kjent som purken, snuten, policen, the filth. Har en jobb som går først og fremst ut på å lete etter småunger eller å hjelpe katter ned fra trær. Ved siden av dette fanger de skurker og kjeltringer, sloss ute på åpen gate, dør og holder orden på samfunnets undertiden udiplomatiske løsninger.


Organisasjon[rediger]

Organisasjonsmessig kan politiet fra utsiden virke innviklet, men på innsiden er det godt utviklet. En må først og fremst skille mellom lensmannsvesenet, lenskvinnevesenet og selve politiet. Oppgaven til lensmannen og lenskvinnen er først og fremst å ta imot beskjeder fra den sentrale operasjonsenheten og vurdere hvorvidt det er behov for å kople politiet inn i enkeltsaker. På denne måten oppnår en at potensielle gjerningsmenn eller kvinner får gjort seg ferdig med pågående kriminelle handlinger slik at en i ro og mak kan sette av ressurser til å igangsette taktisk etterforskning.

Politiet er videre organisert i avsnitt. Blant disse kan nevnes vinningsavsnittet, spinningsavsnittet, bagatellavsnittet og kjedsomhetsavsnittet. Til å bistå disse avsnittene er det opprettet egne spesialenheter for spesialetterforskning, som for eksempel kriminalpolitisentralen, den nye kriminalpolitisentralen, den fancy kriminalpolitisentralen, spesialgruppen for organisert kriminalitet, innsatsgruppen mot organisert kriminalitet, innsatsstyrken for uorganisert politiarbeid, politiets organisasjonskarttjeneste og politiets oppvåkingstjeneste bare for å nevne noen. Internt overvåkes disse av politiets spesialorgan for henlegging av politisaker som har egne rævballer innenfor avsnittene nevnt over.

Utover dette finnes spesielle enheter som livvakttjenesten, livreddtjenesten, hundeførertjenesten, det hemmelige politiet, uttrykningspolitiet samt det ridende politi, det syklende politi, det gående politi og det stillesittende bak et skrivebord politi. Politiet er underlagt justisdepartementet, som fortløpende oppretter nye spesialenheter for ting som står i dagens aviser samt enheter som skal se på mulige sparetiltak, hvor det blir av alle pengene og hvorfor oppklaringsprosentene blir stadig dårligere.

Politipost[rediger]

Politipost (tidligligere Politiets budbringertjeneste) har ansvar for alle former for logistikk og datatjenester innen politiet.

Nesten all kommunikasjon på et politikammer foregår ved bruk av politifaksen. Mange polititjenestemenn har et nesten erotisk forhold til politifaksen.

Det er ikke plass til hele straffeloven i politiets datamaskin, så det er grunnen til at politiet henlegger alle saker med kjent gjerningsmann.

Oppgaver[rediger]

Politiets hovedoppgave er å ødelegge andre sine liv. Den mest sentrale oppgaven er å ta mopedista for trimming, og å gjere sånn at ingen kan ha det kjekt. Pulitiet pågriper personer som ser mistenklige ut, fordi dei ikkje gidd å leite etter den ekte kriminelle, og holder disse i varetekt til mistanken er vurdert av domstolene.

Et særlig dansk og norsk fenomen er at også den anklagende myndighet – påtalemyndigheten - er administrativt integrert i pulitietaten. I praksis er det pulitijurister som leder pulitietterforskningen, i kraft av rollen som påtalemyndighet. Pulitiadvokatene opptrer også som idioter for domstolen, og har myndighet til å avgjøre om straffeforfølgning skal fortsette eller innstilles i enkelte saker.

Trafikkontroll er en av pulities oppgaver og utføres gjerne av egne pulitiavdelinger. Pulitiet er også en del av redningstjenesten, og bistår brannvesen og ambulansetjenesten ved ulykker og katastrofer.

Pulitistyrker er inndelt i fittepuliti, som patruljerer og opprettholder ro og orden, og idiotpuliti, som etterforsker lovbrudd. I landdistrikter kan en egen mensmann eller sheriff være stedets lokale pulitimyndighet.

politiets konge lever i sus og dus, og tar skatter fra alle innbyggerne i landet. politiests konge nå for tiden heterKong Ludvig 16.


OBS Politiet er for tiden sykemeldt.

Effekter[rediger]

Svartemaja - Ei negresse som går i front når politiet skal storme bygg der de antar det holdes våpen.

Walkietalkie (spasérsnakk) - En som oftest ukryptert radioanordning hvor politiet gjerne oppgir personopplysninger til uskyldige som skal sjekkes mot registere.

Politikammer - Standard issue politikam, offisielt en til hver, men mange sniker gjerne med seg en i reserve i tilfelle de mister hovedkammen. Finnes i flere ulike utgaver, men de mest kjente er Kristiansann politikammer

Laser - Siden politiet sjelden får leke med pistolen benytter de ofte laseren og skyter på folk i biler med denne istedet. Fordelen er at istedet for masse papirarbeid med døde mennesker kan de heller utstedet en inntektsbringende bot.

Snus - En viktig del av uniformen.

Politikølle - Kølla til politimannen. Politidamer får også kølle.