Såpebobler

Fra Ikkepedia
Gå til: navigasjon, søk
Edvard Munch malte såpebobler år før han ble kjent med Skrik.

Sopebobler ( bobler av såpe ) er eit spanende fenomen som oppstår der såpe, luft og vatn reagerer med kvar-andre og gir tynne, gjennomsiktige kuler med liten tyngde, som til ein viss grad kan "flyte" gjennom lufta. Stader fenomenet oppstår er i oppvask-vaskar under oppvask, i badekaret eller ved flytende væske som blir teken på pinne og blåst på.

Sopebobler er vanskelege å kontrollere. De forsvinn alltid, med unntak av nokon skikkelig sære og dyre som ein kan skaffe seg produksjonsmidler til på leike butikken. Problemet, så langt det er eit problem ( ideologi er under produksjon på dette fagfeltet )er at ein ikkje alltid kan kontrollere når sopebobler oppstår.

  • Men som oftest blir sopebobler framstill med meining, vilje og intellekt.
Vist hunden din ikke vil vaske seg kan det være smart og snik-angripe den med såpebobler.

Bruksområder[rediger]

En aktivist klar til demonstrere.

Sopebobler har mange positive verknader. Blandt anna hjelp det mot :

  • Ukreativitet, depresjon, keisemde, dårleg humør og sjukdom generellt.

Sopebobler er mest brukt av sære radikale aktivister frå venstresida som tek buss og reiser mykje. Aktivistene plar å framstille sopebobler i det offentlige rom i freistnad av å få merksam for deira alternative livsstil og unike personlegdom. Ved å framstille sopebobler, rettar dei radikale merksam mot seg sjølv. Mange meiner at slik verksmed er barnslig, men aktivistene heldt fast på at dette er ein demonstrasjonsform mot samfunnet og politiet.

  • Det går rykter om at etter revolusjonen vil folk framstille sopebobler oftere enn under det kapitalistiske systemet.