Sær skriving

Fra Ikkepedia, det innholdsløse leksikonet
(Omdirigert fra Sær skriving)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ungt Entre Prenør Skap viser hvor dan det gjøres.

«Ananas biter!»

- Albert Einstein om ananasbiter

Grill mat i kjøler.jpg
Wikipedia-logo-en.png
De av dere som jak ter på "skikk elig" informa sjon kan lese om Sær skriving hos "eksper tene" i Wiki pedia.

Sær skriving, eller sammen trekkings feil, er navnet på det nye regle mentet inn ført av Språk Rådet for å be kjempe miss forståelser som fort opp står i den dag lige bruken av det norske språket. Prinsippet med sær skriving er å skille alle sammen satte ord, slik at hoved betydningen forsvinner. Denne re formen bidrar til å be rike ulike språk, særlig norsk, til en ny gramma tisk periode. Språket skal ikke lengre være lett fatte lig, men en skal undres over setningens inn hold. Du skal ikke lengre forstå at det er forskjell på en ny norsk butikk i Thai land, og en ny norsk butikk på Holm lia. Du skal også vite at is biter når kameraten din Smult ringer, særlig når du ønsker å fiske pinner til middagen (merk at enkelte ønsker å steke panne til middag i stedet).

Flere grupper, der i blant Astro Nomer mot Ord Deling, har gjort sitt bud skap hørt i debatten om reformen. De hevder at mellom rom i sammen satte ord på norsk er en u vane som kommer av på virkning fra amerikansk. Den kanskje beste måten å unngå sær skrivings feil er å konvertere til språket elg.

Varianter[rediger]

En-ann-nen-var-iant-av-sær-skriving-bru-ker-man-binde-stre-ker-mell-lom-ord-ene-.

For øv_vrig, i_programm_merings_språk_be_nytter_man_seg_av_under_linje_ring_som_sær_skriver

E-n-_e-k-s_s-t-r-e-m_a-r-t_a-v_d-e-n_n-e_f-r-e-m_s-t-i-l-l_l-i-n-g_a-r-t-e-r_s-e-g_s-l-i-k.

Ut talelser[rediger]

«De sisste åra har en hellt ny måte å miss handle det nårske språket på blit mer å mer vanelig, nemme lig ord deling, eller sær skriving som det egentlig heter. Ord som spise stue blir til spisestue, lamme lår blir til lammelår og hoste saft blir til hostesaft. Vi i AMO men er slik språk vann da lissme bør be sjempes med alle lov lie midler, siden sær skrivning kan jøre en teksst tung og lese, kan føre til miss forståelser å er et skrit nermere en enda stærkere anglifisering av spraaket vårt.»

- Astronomer mot orddeling om ord deling

«Ananas ringer? Hallo ananas, jeg er glad i deg og!»

- Petter Schjerven om ananasringer

«På barkiadene mot sær og skrive leifer!»

- Hillary Clinton om språk striden

«Jeg sær skriver aldri!»

- Lars Monsen om sær skriving

Sær skriving's feil[rediger]

Sær skriving's feil (Typisk skrive leif: særskrivingsfeil) er en IQ skala innen som for teller noe om hvor smart eller dum et visst invalid eller posjon er.

Opp hav til skalaen[rediger]

Delingene opp sto for første gang da Al dagobert én Stein tenkte at det kanskje var like greit å være snill og dele på det man hadde. Der for ga han halvparten av kona, navnet og huset sitt til nabo kjerringa, men hu vil ikke ha kona hans, så hu sendte den til månen. Månen sa «Ok, hvorfor ikke».

Sær skriving's feilene ble etter hvert mer og mer spredd i den store verden, og i de vel kjente stader, som Nord Amerika, Sør Amerika og Sør Afrika ble ord delingen all ment akseptert, og skrive måter som U S A og Nor Way ble an sett som sofis tikerte, kule og «døds tøffe».

IQ[rediger]

  • Hvisduikkedelerordidetheletattsåerduendustellersåmanglerduspacepåtastaturetditt – laveste IQ nivå
  • Hvis du deler ord sånn nå og da, men skriver kjøttbuljongsterningspakkemesterassistentslærlingskontraktpapirpennefyllefabrikk i ett ord – middels
  • Hvis du deler og deler slik at det nesten bare er bok staver igjen – Al dagobert én Stein nivå

Se også[rediger]