Selvbiografi

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

Selvbiografi[rediger]

Det var da voldsomt til overskrift, men noe måtte vel artikkelen hete...Selvbiografi høres ut som svært kjedelige greier, og burde da være dekkende for denne så svært kjedelige artikkelen. Jeg er ikke helt sikker engang på om overskriften er dekkende. (gjesp...ehh, unnskyld...)

Etter noe forskning rundt emnet, så har jeg funnet ut at overskriften er heelt på jordet. Så skjeden er skadd, nei jeg mener skaden har skjedd, artikkelen er opprettet.

Men la oss...nei, jeg mener jeg... (aha..selvbiografi) komme til saken, hvis ikke de fleste lesere allerede har sovnet av ren kjedsomhet.

Observasjoner[rediger]

Som en typisk vestlending som har lest og studert mange ting ,som rører seg, som ikke rører på seg, lommelykter som lyser eller ikke lyser, ting som flytter fort på seg, og somme som det snakkes om, og som det slettes ikke bør snakkes om osv. så har jeg sett en tendens i et typisk IkkepediA-nsk billede, at dagens IkkepediA-nere heller heller bort fra den grunnleggende skrivemåte som vart etablert i starten. I starten var de da mye nytt, mange nye ting, og nye oppdagelser som det var vel verdt å skrive om. Såvel datidens musikk vart veldig grundig gjennomgått.

Den Nye Generasjon[rediger]

Den nye skrivemåten og oppdagelser som nå preger IkkepediA, er muligens det som best kan betraktes som god humor i dagens samfunn. Derfor så synes det naturligvis noe overflødig å tilføye gammeldags humor i IkkepediA, da nåtidens skribenter har et noe forskjellig syn på saken, og som på en glimrende måte synes å være meget komfortable med den nye humoren som nå preger dagens samfunn.

Stammespråk[rediger]

Konsekvensen av dette er at en ny generasjon synes å være meget oppegående med sin meget spesielle humor som kanskje i fremtiden vil bli helt uovertruffen. Denne humoren inneholder per idag såkalt alt, med full støtte for såkalt "Bærsj, Tiss og Promp" humor.

Denne humoren er heldigvis under konstant utvikling og det ser ut til at ordforrådet er stadig blitt utvidet til også å innbefatte følelsesbetonte tegn slik som :-D :D 8D XD =D =3 <=3 <=8 :-P :P XP :-p :p =p :-Þ :Þ :-b :b osv. for å etterligne ansiktet eller trynet som mange har etter at man har sagt noe som muligens skulle ha et poeng. Disse nye poengene eller alle disse ansiktene vil bli brukt mer og mer i daglig tale. Hvordan dette vil videre utvikle seg, vet man ikke pr. idag, men muligens så vil dette kanskje bli et slags stammespråk, lignende det man finner i de dypeste skogene inne i svarteste Afrika.

Sjimpansene har mange av disse ansiktsuttrykkene ferdig utviklet. Og det som er det mest oppsiktsvekkende er at de ikke har et skriftspråk. Kun ansiktsuttrykk og fakter, samt tvilsomme lyder.

Dette med lyder er også interessant da dette kunne være med på å berike innholdet i I(hikk)epediA. Da tenker jeg på bæsj og promp lyder.

Problemet er bare at hvis man hele tiden skal etterligne alle disse ansikts-uttrykkene som sjimpansene har, så kan man i verste fall pådra seg kompliserte muskelstrekk, som bør behandles av spesialister innen feltet. Dette er lignende symptomer som man kan få av aslatisme.

Det å utvikle et såkalt stammespråk i kombinasjon med alle disse ansiktsuttrykkene og lydene kan likevel være redningen for et slikt seriøst leksikon som IkkepediA.

Hvis denne nye generasjonen virkelig tar dette til sitt bryst, så kan dette utvikle seg til å bli noe skikkelig stort. Da dagens grunnskolepensum ikke gir noen spesiell slags opplæring i skrivekunstens regler, tar dagens voksende slekt denne saken i egne hender ved å utvikle dette nye språket. Denne trenden ser man som en stor fordel blant de sproek-laerde.

Dette underbygges av et professoriat bestående av hele 6 professorierende, en hovedprofessor, og fem under-professorierende professorer. Hovedprofessor, Overprofessorierende Dr. Helmut Ausgartner (f. Munchen 1903-lever enda) sier at dette er helt sant. Og når en overprofessorierende professoriert professor av et slikt professorierende professorat-kaliber som dette sier noe slikt, ja da...er det helt sant.

Professorierende overprofessor Hr. Hovedprofessor Ausgartner

Fremtidens IkkepediA[rediger]

Det kan være ting som tyder på at faktisk så kan det (u)menneskelige IkkepediAnske språket, slik vi kjenner det idag, skifte fullstendig fra å være et skrivespråk til å faktisk bli et såkalt tommelfinger/ansikts-språk og fektespråk. Dette er en godt utviklet metode som har vært brukt i dyreriket i mange år. Problemet her er hvordan dette skal synlig-gjøres i en godt etablert informasjonskilde slik som IkkepediA.

Men det kunne være en løsning at man virkelig tok dyrene mer til hjelp. Kanskje en habil gorilla kunne fungere som en slags lærer ved dagens skoler. Dette kunne også være en fordel, da en kasse banan eller to i måneden ikke skulle belaste et hardt prøvet skolebudsjett så alt for mye.

Gorillaen kunne også ha en sjimpanse som hjelpelærer for å bedre kunne utvikle alle disse nye ansikts-utrykkene, som krever mye trening for å få fullstendig kontroll over hele ansiktet.

Gorilla-metoden[rediger]

Løsningen kunne også være at noen tar bilde eller film av en stakkar som bruker fingerspråk, samtidig som vedkommende prøver å lage lyder som muligens kan fortelle omverdenen hva som skal formidles, men gorilla-metoden synes klart å ha langt flere fordeler. For det første så har gorillaene alle disse bæsj, promp og tiss-lydene ferdig innebygd, og i tillegg så synes ekte gorilla-humor å appellere bedre til dagens skoleungdom.

Et prøveprosjekt som vart lansert våren 2010 i Guanganguag, der en ekte silverback gorilla vart huket opp mot Internett via en lappetopp, viste en bemerkelsesverdig evne til å kommunisere imot IkkepediAs server i en prøveperiode på hele 12 dager. Fjortissene, og Slettisene (disse som får artiklene sine slettet) gjorde i denne perioden en bemerkelsesverdig god jobb med å videreutvikle sitt stammespråk sammen med gorillaen. Håpet her er at Fjortissene og Slettisene vinner frem med sitt nye stammespråk. Men det synes imidlertid at det gjenstår mye arbeid for å få godkjent sin skrivemetode i dagens konservative IkkkhikkepediA. Det mener ihvertfall jeg, men det er vel kjedelige greier hva jeg mener.

Og så har vi jo disse såkalte Blokkisene (brukere som stadig blir blokkert). Disse utgjør en helt spesiell rase, og der må både gorillaer og sjimpanser melde pass, da blokkisene sin fantasi faller langt utenfor dyreriket sine meget tøyelige grenser. Det finnes per idag ingen kur som måtte passe for denne kategorien.

Dette er gorillaen sin det! Han har vist en meget god evne i å kommunisere med IkkepediA-nere i et prøveprosjekt våren 2010.


Artikkelen som sådan ver.1.0[rediger]

Dette er en meget tvilsom artikkel, men tvilsomme artikler er IkkepediAs særmerke. Jo mer tvilsomt, dess bedre! (gjesp) Forøvrig så skal man merke seg: (gjesp...det var da voldsomt til gjesping dette da!)

...Artikkelen er fortsatt under utvikling hvis den ikke dør av seg selv av kjedsomhet, men vennligst ikke slett. På grunn av at den dampdrevne IkkepediA-serveren fyres med torv og kull, kan dette ta noe forferdelig med tid å få denne artikkelen ferdig. Ikke får jeg hjelp av andre gode skribenter heller. Men det er vel ikke så rart, da dette skulle være en såkalt selvbiografi. (?) Jaddajadda masse bilder mangler...(gjesp ...zzznork)

Artikkelen som sådan ver.1.1[rediger]

Er nå ferdig, så vennligst slett.