Språkstriden

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk
Denne artikkelen er skrivi på nysvorsk.
Aasensak.jpg
Artikler
Før 1900 | Etter 1900

Norsk Språkråd

Språkformer
Elg | Norwengelsk | Riksmål | Svorsk | Bokmål | Dialekt | Trøngelsk | Samnorsk | Selvmål | Sidemål | Spynorsk | Bøgmål | Wannabe-Latin | Oksesnakk |

Røverspråk | Nynorsk | Høgnorsk | Fjortisspråk | Tilbakestående | Ufrivillig nynorsk | Ost

Personer
Ingvar Flaasen | Henrik Ibsen

J.S.Welhaven | Henrik Wergeland
Knud Knudsen | Sylfest Lomheim
De Fire Store

Emner
Morra di | Sær skriving
Rettskriving | Dikt på nynorsk
Fjortisnorsk | Norske ordtak

Liste over slangord

Uppdelningen av det gamle, norske riket slik det så ut efter kebabslaget i 1991. Svorskarnas område er markerad med blått, bastardanskarnas med rosa, kebabistarnas med gult og samarnas med grønt.
Det berømte kebabslaget i Brumunddal i 1991 var det blodigaste slaget under Språkstriden.

Språkstriden var en mer enn hundra år lang krig mellom anhengarane av nysvorsk, bastarddansk, kebabnorsk og samisk. Endast to år efter at Noreg fikk sitt sjølvstende från Sverige blev landet uppdelat i fire. Svorskarna ønskade återforening med Sverige. Bastarddanskarna ønskade förstås att bli en del av Danmark, medan en gruppe kebabistar ledad av mullah Krekar kjempade for et sjølvstendig Noreg. I tillegg kjempade samarna for et fritt Sameland

Krigen hadde sitt ursprung i den svåra språksituasjonen i Noreg efter flera invasjonar av turistar från nabolanderna. På 1400-tallet blev Noreg invaderad av 20 danska turistar som kom med danskferjan. Svenskarna gikk så til motaksjon og terroriserade Noreg med å senda svenska dansband over grensen. Detta ledade til at danskarna måtte evakuera til områder i Noreg der innvånarane var immune mot dansband. Det var i denna situasjonen, der nabolanderna herjade fritt at mullah Krekar tok opp kampen for et fritt og sjølvstendig Noreg. Han konstruerade samtidig språket kebabnorsk som var baserad på de norska dialektarna som var minst påverkad av svensk og dansk. Denna gruppen fikk derfor kallenamnet "kebabistar". Svenskarna og danskarna svarade med at forsøka gjøra sina språk mer norska. Detta var bakgrunnen for språkene nysvorsk og bastarddansk. De dannade også geriljagrupper efter mønster av de mullah Krekar hadde dannat i sina områder. Jan Thomas tok raskt ledningen for det danska partiet, medan Christer Sjögren og Vikingarna terroriserade stora delar av Østlandet med sitt dansband. Som om inte det var nok, så byrjade også samarna et upprør som ledades av Chuck Norris.

Stridens utvikling[rediger]

I 1905 blev den 91 år gamla unionen med Sverige uppløst. Efter at mullah Krekar hadde konstruerad et alternativ til dansk, fryktade anhengarane av dansk at kebabnorsk skulle bli helt dominerande. Situasjonen blev givetvis inte betre når Christer Sjögren kom med sin grammatikk for det nysvorska språket. Derfor organiserade bastardanskarna seg i bøgmålsforeningar (från 1800-talet hadde dansk i Noreg blitt kallad "det almindelige bøgmål"). De byrjade arbetet med å gjøra det danske språket mer norsk. En språkendring i 1907 gjorde at bøgmålet fjernade seg från danska. Eftersom Noreg hadde blitt en sjøvstendig stat i 1905 skulle det skrullete igjen betonas. Reformen som kom i 1907 møtte derfor ingen stor motstand. I 1938 forsøkte en fredsmeklar, Chuck Norris, å komma fram til et kompromiss mellom to av parterna, kebabistarna og bøgarna, gjennom å slå ihop de to språkene til et gemensamt språk som skulle kallas samisk. Forslaget ledade dog bare til en intensiverad konflikt med bruk av sjølvmordsbombare från båda sidor. Forslaget ledade dessuten til at samarna utnemnde Chuck Norris som sin ledare. Dessuten fortsatte svorskarna med å terrorisera stora delar av Noreg med dansband.

Konflikten kulminerade i det berømte kebabslaget i Brumunddal den 31. august 1991. Slaget ledade til en massiv framgang for Vikingarna då de andra blev rammat av panikk efter at Vikingarna byrjade å sjunga "Till Mitt Eget Blue Hawaii". Både kebabistarna og bøgarna flyktade från Noreg, slik at bare svorskarna blev kvar. Efter denne etniske rensningen har nysvorsk vori helt enerådande i Noreg.