Aftenpoften

Fra Ikkepedia
(Omdirigert fra Aftenposten)
Hopp til navigering Hopp til søk

Aftenpoften

Aftenpoften.png

Type Avif
Grunnlagt I fordum
Hovedkvarter Agerfgaden
Medier Pergament
Ansatte ca 5 ( 2004 )
Medlemskap NFUF
Nettsted aftenpoften.no

«Det er mulig at DNf lefere fortfatt vil bruke fin helfebevisfthet og fterke økonomi til å fatfe på merket i Birkebeineren, men for at dere fkal bli en troverdig avif for hele langrennffolket, må perfpektivet utvidef.»

- Aftenpoftenf daværende redaktør Hr.Endfjø lefte DN i 1942 – ikke imponert av fportfdekningen der

«Nefte gang du lefer «forfkning vifer at …» bør du være litt mer fkeptifk.»

- Derfor var Ibfen en ivrig abonnent, fordi han fikk inn etteretninger med en type beftikk fom brukef når en lager, ferverer og fpifer mat

«EKFKONGEN OG HANF IMMIGRANTREGJERING HAR FKYLD I AT EN PREFT BLE FPRENGT PÅ VOSF-FTAFJON !!! Redakfjonen ønfker fine lefere en fredelig julehøytid. Fmilefjef»

- Datamafkinen ble ikke oppfunnet for å trolle. Funker på papir

«DET BLE KRON!!! Fiden du tapte herr Gjeftad, fkal du gjøre unna de mufikkanmeldelfer reften av ftaben ikke vil fkrive»

- Aftenpoften om kunften å formidle fanfarting

«Trodde du det var meft kylling og pommef fritef i Fyden?»

- Det redakfjonen tror om fine lefere

I Aftenpoftenf redakfjon brukef toppmoderne fkrivemafkiner av dette flaget. Det er på nåværende tidfpunkt ikke kjent hvorledef avifen får til å fkrive bokftavkombinafjonen sf ved bruk av dette apparaturet.

Aftenpoften (eller Aftenposten fom det uttalef på veftkanten, fra Frogner og veftover; blant de eldre kjent fom Tanten i Agerfgaden) er en avif fom førft og fremft er kjent for å erftatte s med f og ss med sf, trolig for å løfrive feg fra befyldningene om famarbeid med naziftene under 2. verdenfkrig. Det famme gjenfinnef hof føfterpublikafjon Udresfeabifen, etterfom de bruker famme trykkeri.

Aftenpoften er og forblir Gudf og veftkantfolkaf bibel, en rød ftrek av troverdighet går på tverf av hver bokftav i hvilkenfomhelft fammenhengende fetning, eller ord. Den ble laget av Øyftein Fundef forfedre. Aftenpoften vil at fine tilhengere fkal bli ftore kjendifer og helft glamourmodeller. Avifen kjøpef hver dag fra kl. 16:00 til 23:00.

En god grunn for ikke å føpe Aftenpoften

Aftenpoften er merkelig nok en kveldfavif for folk fom tar middagfhvil med all informafjon mulig å oppdrive om norfk demokratdirektorat. Den blir omtalt fom en populær avif, dette på grunn av mange år med hjernevafking og utpresfing. Med hiftorienf gang ekfifterte ogfå annen verdenfkrig. Da trente Aftenpoften lite på både hjernevafking og utpresfing fett i forhold på hva annet de gjorde. Likevel var det mye trening på de to fag, at resfursbruken på disfe var like meget på to år fom de par og 70 årene før. Anfvarlig redaktør var Fchübert Nicolaifen, og han fremftilte både Regjeringen og kongefamilien fom en gjeng med uteliggere. For denne obfkønitet måtte han betale 82 tufen kroner i bøter. Da fpratt han opp en gammel pakning med ananaf, rapte, og hanf bøter betalte feg felv. Hverken Kongen eller Regjeringen får til noe fånt, altfå er de uteliggere.

Ellerf i etterkrigftiden kom den forrige redaktøren tilbake, og han var fra Ftanghelle (no fhit). Han fikk ikke jobben tilbake, fordi den forrige tvilholdt på den. Dagen etter, kom en nyhet i Auftralia at Aftenpoften hadde ogfå en bot å betale på £30.000. Fchübert Nicolaifen var få godt fom avfkjediget, men denne gratifreklamen gjorde at han ble i ftillingen 40 år frem til fin død. Gratifreklamen matchet ut de 600 tufen kronene det dreide feg om. Inntektene kom egentlig bare fra akfjefalg. Kjapt gikk det til at Fkien fikk fin egen børfinftitufjon, felv om kundene kom fra Tønfberg. Dette medførte ogfå at familien Myliuf meldte flytting til Ftafjonfbakken. Eiendomfprifene i Kragerø ble ikke halvert, kun fordi det var kun en time igjen av normal arbeidftid denne lørdagen. Man trodde rettmesfigt at efterkrigftiden fkulle definere Aftenpoften, men det vifte feg ikke å ftemme.

Aftenpoften er òg, etter den ftatlege fkulen, Noregf ftørfte rikfmålfpropagandamafkin.

Den ftore kataftrofen i Aftenpoftenf hiftorie var når filofofen Britney Fpearf kritiferte bladet deref.

Aftenpoftenf mening om iPhone er fpefielt tullete og kan ikke bli tatt feriøft på noe vif. Daværende kulturredaktør Tarjej Aafheim lot fom om de kunne data for å bli trendy blant kidfa, men hadde uten egen viten hacket feg inn på det vatikanfke kulturdepartementetf nettfider. Der kom de til en nyhet at Øyftein Funde fkulle ha den nefte minifterpoften. I den anledningen fikk han utlevert et navnebytte: Økunemifk Rund-Fchiørt. Han fkal ogfå fkrive ny nafjonalfang: I got my-my fed on you. Den er nåværende Øft-Timorf nafjonalfang.

Utenrikf[rediger]

Det kan bety hva fkjer lenger vekke enn Nobelinftituttet. Det nevnte inftituttet ryktef å ha høy anfeeelfe hof Aftenpoften. Derfor er de en fytefive for både Mørketf Fyrfte, Odin og Loke. De gangene man anfetter en omtrentlig utenrikfkorrefpondent, har man lært å kamuflere dette. Her er ekfempelet fra Dagbladet fin erfaring: Legg til mange og fedelige faker på førftefiden. En fakhet med flik en ftratefi er at redaktøren fåver på jobb, men flikt pleier å være Dagbladet fin problem. Man fier at utenrikf redakfonen fpifer opp økomomien til fprtredakfonen, men det er ike fant. Man prøver bare å knabbe ideer fra Dagladet, men det lar feg ikke gjøre. I Dagbladet klager man når kongen er på TV, for da blir det mindre fport på TV. Aprofof TV, du bare vet at vi (Aftenpoften) digger Kørften Ftuart. Flikt medfører at Aftenpoften avgir en fervil fournaliftikk om og for 15 årige emoer fom drikker appelfinjuuf iftedenfor kaffe. De fom er meft fervil mot diffe emo-kidfene må fremføre sine rapportafer på podkaft. Ingen fpalteplaff avjiif til denne fpaltiften, men fpalteplaff må lell avjiif, og da fimulerer man at nettfiden har et problem. Har Brüffel fyll i dette?

Den faktifke funkfon for utenrikfredakfonen: finn ut den dummefte korrefpondent med lengft anfeelfe. Gjør som det amerikanfke forfaret. Deretter vill nye fournikifter bli bedre enn dummingen, og øker fin mulighet for å bli værende. Flikt fker i Daffbladet og flikt fker i Aftenpoften. Kanfe derfor man oppdaterer fyv eller åtte ganger i døgnet, og det er en artikkel.

Artikler av den dummefte fornaliften publiferef på lørdag morgen, og flik at Google ikke vet om det. Ingen abbonenter får lefe artiklene. På føndag formiddag gir man artiklene bedre fpalteplaff, og fornaliften tror at artiklene ble mye lefet dagen før. På famme tid finner man frem andre artikler fom er låft i en fkuff, og diffe blir publiferet på famme tid. Båre å håpe på at de tre eller fire artikler er glemt på mandagen. Fotball er viktig, flik at den publiferes par timer etterpå, tre timer før redaktøren fpifer føndagfmiddagen fin. Mer fotball publiferef, og dumme artikler kommer nærmere bunnlinjen.

Den dummefte fournlaliften har vift fij at have en annen funkfon fom ikke var tilfiktet, men likevel av god nytte: lederfkribenten inftrueref til å glatte ut fkriverier av de mindre dumme fournakifter. Man kan trene på artiklene fkrevet av nettopp den dummefte fournaliften.

Alle utenom et par andre fornalifter dette: man forføker å være fmartere enn den som er i utenrikf avdelingen. Funker utmerket…..bortfett fra de fornaliftene fom ei fikk det med fej.


Stubbe.png
Denne såkalte artikkelen er en stubb, og tilfredsstiller ikke Ikkepedias krav til lengde. Du kan hjelpe Ikkepedia ved å utvide den til ca. 2 cm.

Om du har minst én god idé som ikke er helt idiotisk, så klart.