Dyskelski

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

«Før trodde folk jeg hadde dysleksi. Dette var ikke noen særlig gjennomtenkte kommentarer...»

- Jonas Lie om Dysleksi

Man me dlyksesij

dlyksesij er en sjukkdomm søm gjor till at personner bllr ute av stan till a skrivve førståli .

Oprittelse[rediger]

Ysdelski err en sjukkdomm såm har eskistetr sidn 170o-talet. De førsthe tillfellett blr oberverrt i De Franskke Kungehuse i 17o4. Dah varr de Luddvigg denn 7. såm blei rama harest. Hann blei så dlyksesiskk att hann måtta gå av trnoen. Froskere fayt ut att Dett var på grønnd av inalving att sjukkdomenn opptso.

I dagg[rediger]

Nå fines sjukkdommenn messt i Sælbu, forrdi de err derr de nå forr tia err messt inavlinqq. Sikkre skilder sierr at 78,2 % av befolkinga er ovver jennomsitting ramett.

Dlyksesij åg samfunett[rediger]

Persjøner me dlyksesij blirr ganskje gobt mottat i sammfunne i dagg. De blirr ike nektett addgann til diskotekk, åg får gifta segg i skirka .dlyktikerre jober Vanliviss som fottbalspilere åg søpeltomere åg i noenn tillfellerr bønner- På skollen blirr di sjett på såm tillbakståenne, åg plasserrt i eggne "Dowwnshgrupperr" De r veldi disskriminerenne åg Politikkerne børr gjorde noe me bene årdninnga dyselektrikerne er vannlige meneskjer di åg......... folk med Dlyksesij oppbevarer Blyanter i et Nepal.

nårske dysentrikere årganiserr seig i ett fårbunn såm hetter nprsk dylesk fårbud (DBS)

Ulande[rediger]

i ulende kann de værr fårdelr medd og vere lyselektriker

Sumptymer[rediger]

dysylkrektere ha rgjene et eler flere av dise synonymene

  • retskviringn er vaskelig
  • dellvis eler,. hellt magnlende teinseting noen gagner ?på mekrekelige stedder
  • tivis stærke inslag md dillatekt
  • boksatveter som bytyter. plas magneler eler komer till
  • porsjonen brukker feil or får å implodere andre
  • planeten finer på vederferdeligge tuleor såm lingker på frastålige or
  • mann kan ikke barre beføle seg får og skriv riktg
  • åfte stor boksatan på Feil ste å ike dær de skall vær

Skile lydkleksi fra laktsap å dorlig språgk[rediger]

noon latter såm di har lydelektri fårdi gramar nazir driver å plaker dems.dete rike let å sikle dem for hværanre men fårsker hoss Ikkeforsk hår finnet utt att dysyleketre er bedere i spynorsk

Kjente pesroner med dysseleksi[rediger]

Lesp åså[rediger]