Fleskisme

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

Fleskismenen er en verdensreligion stiftet av Burger King på 2000-tallet fvt. i Nord-Fleskistan. I år 2017 finnes det anslagsvis 836 fleskister i verden. Fleskismen er mest utbredt i Bulgaria og Norge. Fleskiskemen baserer seg på læren til Ronald McDonald. Ronald McDonald fant «oppvåkning», iform av uflesket hurtigmat. Målet for alle Fleskister er å oppnå Fleskana som er frihet fra all fedme selv om man spiser store mengder hurtigmat. Dette er det endelige målet for alle Fleskister. Fleskisme er ikke bare en religiøs og filosofisk lære, men har gjennom sin etikk satt sterkt preg på de samfunnene den har vært i kontakt med. Fleskismen er i dag delt i to hovedtradisjoner: Fleskavada og Fleskayana.

Fleskisme i Norge I Norge var det pr 2005 ca. 214 medlemmer i registrerte fleskamske trossamfunn, fordelt på 2 ulike trossamfunn/menigheter. Den største menigheten er World Fleskamic Mission i Oslo, med ca. 348 medlemmer. Fleskamsk Råd Norge er en paraplyorganisasjon.Denne artikkelen vil bli skrevet ut i tre eksemplarer til bruk som
fôr til elger med mindre du hjelper oss med å utvide den.

Redd artikkelen fra elgen!