Grøtmål

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk
Aasensak.jpg
Artikler
Før 1900 | Etter 1900

Norsk Språkråd

Språkformer
Elg | Norwengelsk | Riksmål | Svorsk | Bokmål | Dialekt | Trøngelsk | Samnorsk | Selvmål | Sidemål | Spynorsk | Bøgmål | Wannabe-Latin | Oksesnakk |

Røverspråk | Nynorsk | Høgnorsk | Fjortisspråk | Tilbakestående | Ufrivillig nynorsk | Ost

Personer
Ingvar Flaasen | Henrik Ibsen

J.S.Welhaven | Henrik Wergeland
Knud Knudsen | Sylfest Lomheim
De Fire Store

Emner
Morra di | Sær skriving
Rettskriving | Dikt på nynorsk
Fjortisnorsk | Norske ordtak

Liste over slangord

Det er uvisst hvorfor grøtmål er oppkalt etter matretten grøt, men de fleste er enige om at det er synd på matretten. Men vi tror også at det kan komme av at "mennesket" Ivar Aasen )fjern den ene A-en så det høres riktig ut ) likte grøt.

Grøtmål er et mislykket forsøk på å ødelegge det norske språket. Ivar Aasen er hevdet å være skyldig i ondskapen. Det var ham som la grunnlaget for torturen. Han skrev koden nynorsk, en tidlig stadie på grøtmål. Grøtmål en IKKE et språk, men en forferdelig og ondskapsfull måte å kverke det vakre språket vårt.

IKKE et språk[rediger]

Det er så viktig at vi må skrive det under et avsnitt: Denne forferdelige koden er IKKE et språk! Det er en kode! En ond og grusom kode! Her kan du se den vakre setningen "knus Wikipedia" bli om til grøtmål: Knusi Wikipæddia!

Hvordan kverker du det norske språket?[rediger]

Nå vil du sikkert vite hvordan du kan knuse norsken? Det skal du få svar på!

Grunnleggende omdanning[rediger]

Hvis du ser på ordet "sokkedukke" kan du gjøre det ondt. Du visste vel ikke at du kan skade et ord, men det kan du! Hvis det er noen o-er i et ord, skal du bare ta den første o-en, og gjøre den om til Å. Så må du se på den neste konsonanten. Den skal være dobbel. Men hvis den ikke er det, har du ikke noe problem. Så "sokkedukke" har nå blitt til "såkkedukke"! Så må du ta den første e-en i ordet og bytte den ut med Æ. Så må du ta den etterfølgende konsonanten og, hvis den ikke er det alt, gjøre den om til en dobbel donsonant. Da får du "såkkæddukke". Merk: Du skal ikke gjøre dette med en e på slutten av ordet! Nå har vi kommet ganske langt, og nå skal vi se på slutten av ordet. Der har vi en E! Den skal vi være litt slem mot, og vi erstatter den med I, og her har du det stakkars ordet: "Såkkæddukki". Men du kan gjøre de doble K-ene om til "tj". Da får du "såtjæddutji"! Nå er ordet ødelagt!

Substantiv[rediger]

Alle substantiv i grøtmål er intetkjønn, du setter "ættt" foran alle substantiv i ubestemt form entall: Ætt jænnti, ætt tæppi, ætt gutt, ætt såffa, ætt bilbællti osv. Så ser du på den neste bøyningen: Jenta. Dette er bestemt form, og på grøtmål skal du sette "av-" foran substantivet: Avjænnti. Så var det ubestemt flertall; du setter bare -r etter substantiver: Jænntir. Hvis substantivet ikke slutter på en vokal, setter du bare på -ur: Fjællur! I bestemt form flertall setter du bare på av- og endelsen -r eller -ur blir lagt til: Avjænntir / avfjællur. Obs! Hvis substantivet slutter på O, noe som er sjeldent, gjør du den om til U. Eksempel: Porno = pårrnu. Så ta setningen: Ole og Jens så på purno. Dette tillsvarer: Ålli ågg Jænns siad ta pornu.

Preposisjoner[rediger]

I grøtmål har man bare en preposisjon: Ta. Vi finner den i setningen overfor: Ålli siad ta pårrnu. Da vet vi at "på" er blitt til "ta". Her har du noen setninger du kommer til å få bruk for: Jægg hatu Wikipæddia! Alli dæmm såmm skrivu ta dæ idiåttiski avlækksikånn hev jægg itji lyst ta ta dræppi, mænn littæggrand skadi kan da væll itji skadi? Dette er eksempler på setninger som inneholder 7,2315% "ta"-preposisjoner. Husk at de også blir brukt som infinitivsmerke.

Verb[rediger]

Verb blir dannet med å legge til endelser. Alle verbene er svake. Ta dette verbet: Å kjøpe. Når bokstavkombinasjonen "kjø" forekommer, skal du gjøre den om til "køy". Da får du: Å køypi! Men i steden for å skal du ha "ta"-: Ta køypi. Her vises det hvordan man bøyer verb:

 • Å kjøpe = ta køypi.
 • Har kjøpt = hev kjøypad.
 • Kjøpte = køypad.
 • Kjøper = køypu.
 • Skal kjøpe = køypid.
 • Å være = ta væri.
 • Har vært = hev værad.
 • Var = værad.
 • Er = væru.
 • Skap være = værid.
 • Å spse = ta spisi.
 • Har spist = hev spisad.
 • Spist = spisad.
 • Spiser = spisu.
 • Skal spise = spisid.

Annet viktig informasjon[rediger]

 • Du skal ikke ha bokstavkombinasjonen "ig" i lag. De blir "at". For eksempel: Heldig. Dette ordet tilsvarer grøtmålsk: "Hælldat". Se også på ordene: "vælldat, kæddelat og sannsynlatvis".
 • Me i starten av et ord er ikke bra, men det kan vi fikse: Det blir "mjø". Ta for eksempel: "Mjøl" (mel), mjølk (melk) og mjiøllåmmstor (mellomstor).
 • Alle ordene med "hv"-start, skal forandres. Du tar barehv-en og erstatter den med K- Så legger du til en I til slutt. Hvis det allerede er en I på slutten, trenger du ikke gjøre noe. Ta disse ordene, du skjønner sikkert hva de betyr: Kårrdani, kisi, kårrfori, kilkænni, kai, kæmmi, kiti, kærri.
 • Som nevnt tidligere, kan det ikke forekomme. Derfor erstatter vi dem med "køy". "køypi", "køyri" og "køylæsskap" er noen eksempler.
 • Det finnes kun ett uregelmessig verb: Å ha. Det blir: "Ta hevu". E-en er normal, ikke forandret, og konsonanten er også normal. Det er bare i nåtid, har, som ikke er normal. Da sier man bare "hev". Her er et eksempel: "Jægg hev lysit ta gåddtærri." (Jeg har lyst på godteri.) Vanskeligere enn det er det ikke.

Historie[rediger]

Grøtmål ble oppfunnet av Julenissen (Ivar Aasen). Han hadde mange forferdelige tanker om hva som skulle til for å ødelegge norsken. Grøtmål var det aller verste prosjektet.

Ivar Aasen tilbrakte en god del av livet sitt i Saudi-Arabia, der han møtte en venn. Han het Muhammed al-Yahmar al-Zadikh Ahmadi, men Aasen kalte ham bare "Muha". Muha lært Aasen arabisk, å drikke kaffe og å utføre bombeangrep. Aasen lærte Muha nynorsk, noe Muha behersket flytende. De vekslet på å snakke nynorsk og arabisk med hverandre. Til slutt blandet arabisken og nynorsken seg, og de utviklet etter hvert et nytt språk: Arabisk nynorsk.

Muha støttet Ivar Aasens forsøk på å ødelegge norsken. Han sa: "La lykken være med deg Allahu Akbar!". Han burde kanskje ha sagt: "La ulykken være med deg!. Det ville ha passet bedre. Til slutt hadde Aasen lagd det nye "språket" grøtmål.