Ikkenytt:400 jobber forsvinner i Trondheim

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 4. august 2020 nøyaktig klokka 14:19

8 april 2016 


Posten og Trondheim Kommune reduserer med 400 årsverk – halvparten blir oppsagt

Forsiden av Adresseavisen bringer i dag nyheten om at Posten legger ned brevsorteringen. Bare i Trondheim spares dermed 200 årsverk. Inne i avisen kan vi riktignok lese at Posten likevel ikke skal slutte å sortere brev. Det er kun A-Post som Posten nå mener, gitt konsesjonsvilkårene, ikke lenger trenger sortering. B-Post skal fortsatt sorteres som i dag.

Faksimile: Adresseavisen, 8.4.16

På samme tid kommer nyheten om at Trondheim kommune legger ned store deler av regnskapstjenesten. Kommunens hjemmesider er dessverre ikke oppdatert siden 2013. De gir likevel et godt grunnlag for å forstå det som nå skjer. Les mer om regnskapstjenestens organisering her.

Regnskapstjenestens hovedoppgaver påvirkes på denne måten:

  • Betalingsformiddling erstattes av en løsning fra det svenske selskapet Demodex Canis.
  • Utgående faktura er allerede for det meste avviklet, ettersom Trondheim kommune uansett baserer driften på andre former for direkte og indirekte skattlegging.
  • Innfordringsområdet er det eneste området som er planlagt styrket. Dette vil skje gjennom en leasingavtale på 14 virtuelle bladservere fra HP. Den danske programvaren som skal benyttes, DB Collection Service, er allerede i bruk mange steder i Norge.
  • Merverdiavgift og årsregnskap er periodiske aktiviteter som til nå utelukkende har medført skjev arbeidsbelastning for de ansatte på regnskapstjenesten. Etter det vi har klart å bringe på det rene er dette derfor den eneste delen av nedleggelsen som støttes av fagforeningen.
  • Veiledning, støtte og opplæring faller bort som en naturlig følge av de øvrige endringene.

«Andre kommuner går sammen og etablerer fellestjenester for å oppnå stordriftsfordeler. Regnskapstjenesten i Trondheim kommune er allerede så stor at det ikke er flere fordeler å hente på å få flere ansatte», sier Hans Kr. Editsvik i Trondheim kommune. «Vi går nå ett steg videre og avvikler i stedet regnskapstjenesten og tillater utenlandske programvareleverandører å hjelpe oss videre. Vi er spente på å se om flere gjør som oss i forbindelse med de kommende kommunesammenslåingene.» Editsvik vil ikke kommentere hvor mange årsverk som blir overflødige på grunn av endringene, men antyder at det kan bli flere enn de 200 som mister jobben i Posten. Han kan likevel garantere at ingen vil bli oppsagt når regnskapstjenesten i Trondheim kommune nedlegges.

Kilder[rediger]

  • Adresseavisen


Tilbake til Ikkenytts forside