Ikkenytt:Ikkenytt:Fremskrittspartiet åpner for fri innvandring resten av 2010

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 26. februar 2020 nøyaktig klokka 01:07

29 november 2010 


Dagens store nyhet fra Stortingets talerstol, eller årets store uventede bombe, er at Fremskrittspartiet nå åpner for fri innvandring resten av året. Tirsdagens kommende møte i immigrasjonsnemda som Fremskrittspartiets unge og snart ikke så ukjente Anne Gerelsker er medlem av, forventes overrsakende å foreta en helomvending i spørsmålet om innvandringen skal være styrt av regler og kvoter, eller basert på fri lyst hos de involverte partene.

Frk Gerelsker forklarer: "Etter en runde med harde forhandlinger har vi nå funnet en helt ny innvandringspolitikk som faktisk alle partiene på Stortinget kan nikke ja til. Du kan nok se på det som vår (altså Fremskrittspartiets) julegave til våre nye landsmenn. Mens vi før har duellert om retten til statsborgerskap og hvor mange barn de skal ha lov til å få familiesammenført, har vi nå foretatt en helomvending. Vi synes at innvandrerne skal føle seg som hjemme når kommer opp til det kalde nord. Vi har avtalt med medarbeiderne i 85% av asylsentrene at de er disponible i en overgangsfase inntil det ikke er nødvendig med dem lengre. Asylsentrene vil da bli nedlagt, og fasilitetene solgt og inntektene kan brukes på de syke og gamle.

De nye mottakene vil ligge spredt rundt i landet, og det vil ikke bli spart på noen ting for at våre nye innbyggere skal føle seg velkomne. For at overgangen fra deres tidligere tilværelse ikke skal bli for radikal, får vi satt opp enkle hytter, skur og slumsentre. Disse vil primært bli lokalisert i nærheten av trafikerte motorveier og godslinjer. Drammen vil nok passe godt som ett av de første stedene tenker jeg. Etter en tilvendingsperiode på en håndfull år ser jeg for meg at det kan bli aktuelt å la de installere strøm, da fortrinnsvis uten jord og hfi-rele. Ville, eksotiske dyr kan også komme på tale, vi har bla.a. fått en henvendelse fre Kristiansand Dyrepark om vi ikke kunne overta Tarzan som har vært deres Alfa-han-løve og Djengis Kahn som har vært verdens største tiger i fangenskap. Etter at dyrene har drept en dyrepasser og halvveis bitt seg gjennom og ut av stålburene sine er de nødt til a skille seg av med dem.

Vi forventer faktisk ikke en dramatisk økning i søknader om asyl og lignende, da forholdene her nok vil ligne rimelig mye på det de i så fall skal betale ti-tusenvis av kroner for å flytte fra.

Jeg skal gjøre oppmerksom på at vi i en innkjøringsperiode nok vil ha en utfordring i å ta imot mennesker fra svært varme land. Vi er imidlertid igang med å sette opp gamle beduintelt inne i Norsk Hydros elektrolysehaller i Høyanger. Miljøet her inne vil nok tilsvare eller i de fleste tilfeller overgå det de er vant til så lenge aluminiumsproduksjonen kjører for fullt og ventilasjonssystemet satt på standby. Husk at vi ennå ikke har importert kolerabakterier, elefantlort eller giftige slanger og edderkopper men må nøye oss med hoggorm, asbeststøv og NRK."


Tilbake til Ikkenytts forside