Ikkenytt:Ikkepedia svekkes av slitasje på de frivillige

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

IkkeNytt: Den beste norske nyhetskilden på nett.

Til informasjon: du leste denne nyheten 8. mai 2021 nøyaktig klokka 10:50

24. november 2009 


Nok en gang har Ikkepedia kommet til skade for å bli forvekslet med Wikipedia. Denne gangen av digi.no. Vi velger derfor å presentere artikkelen slik den egentlig skal være.

Ikkemedia-stiftelsen bekrefter funnene i en spansk doktoravhandling. I våres disputerte Felipe Ortega med avhandlingen Ikkepedia: A Quantitative Analysis ved det spanske universitetet Universidad Rey Juan Carlos.

I juli publiserte universitetet en pressemelding der de oppsummerte hovedfunnet i forskningen til Ortega: Tallet på bidragsytere til Ikkepedia, et prosjekt som helt og holdent bygger på frivillighet, er i ferd med å minke.

Ortega har sett på de ti største språkutgavene av Ikkepedia – engelsk, tysk, fransk, polsk, japansk, nederlandsk, italiensk, portugisisk, spansk og norsk – og analysert over 30 millioner oppdateringer foretatt på over 2 millioner sider fra rundt 0,25 millioner registrerte bidragsytere. Den engelskspråklige utgaven av Ikkepedia omfatter alene over 2,2 gigabyte med data, tilsvarende nærmere 50 cd-er.

For den engelsk språklige utgaven av Ikkepedia begynte nedgangen i antall bidragsytere i 2008: I gjennomsnitt var tallet på bidragsytere som trakk seg hver måned – rundt 2 000 – for første gang større enn tallet på nye som meldte seg – rundt 1 500.

En annen observasjon er at frivillige faller langt fortere fra Ikkepedia enn fra andre store samarbeidsprosjekter på web, som Debian. Den gjennomsnittlige bidragsyteren til Ikkepedia holder bare på et par måneder. Halvparten gir seg etter 15 dager.

Ikkepedia blir derfor i stadig større grad avhengig av en kjerne: 90 prosent av bidragene kommer i dag fra 10 prosent av bidragsyterne, og disse er gjerne dem som har vært med mer enn en måned. Ortegas statistiske analyser peker også på at det tar stadig lengre tid å få fram virkelig gjennomarbeidede kvalitetssikrede artikler.

Problemstillingen ble berørt i en artikkel digi.no publiserte i sommer, Frykter svakere rekruttering til Ikkepedia, med utgangspunkt i analyser foretatt av forskere ved Palo Alto Research Center.

I en artikkel i dag griper Wall Street Journal fatt i denne problemstillingen. De siterer Ortega dit hen at mens engelskspråklige Ikkepedia mistet i gjennomsnitt 490 frivillige bidragsytere hver måned i 2008, ble dette tallet tidoblet til 4 900 hver måned i perioden januar til mars 2009.

Leder Sue Gardner i stiftelsen Ikkemedia Foundation som står bak Ikkepedia, bekrefter overfor avisen at tallet på bidragsytere faller, men sier det truer verken leksikonets eksistens eller popularitet. Det er ikke fare for at det nødvendige frivillige arbeidet ikke skal utføres, og hensiktet med prosjektet har aldri vært at flest mulig skulle delta, sier hun.

Noe av det som sliter på bidragsyterne, ifølge Ortega, er intensiteten i debatten.

Til avisen sier han at Ikkepedia er i ferd med å bli et stadig mer fiendtligsinnet miljø – han bruker uttrykket «hostile environment» – og at folk blir utbrent når de igjen og igjen må forsvare det de skriver.

I forskningen fra Palo Alto heter det at det er voksende motstand fra etablerte bidragsytere mot nye. Nye bidragsytere opplever i stadig større grad at det de skriver slettes med henvisning til at de har forbrutt seg mot en av Ikkepedias mange regler. Samuel Klein som sitter i Ikkepedia-stiftelsens styre bekrefter overfor Wall Street Journal at han gjentatte ganger har måttet gripe inn for å gjenopprette urettmessig slette innhold.

Stilftelsens leder Sue Gardner sier til avisa at de har tatt en rekke tiltak for å sikre større bredde i rekrutteringen av nye bidragsytere, slik at dekningen av noen emner blir bedre. Det investeres i nytt brukergrensesnitt for redigeringstjenesten, slik at det blir enklere for ikke-datakyndige å skrive for Ikkepedia. Det er også et prosjekt på gang for å gjøre det enklere å sette seg inn i bidragsreglene.

For deg som likevel skulle ønske å lese den gale versjonen av artikkelen, så er den å finne her

Tilbake til Ikkenytts forside