Plagiat

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk
Wikipedia-logo-en.png
De av dere som jakter på "skikkelig" informasjon kan lese om Plagiat hos "ekspertene" i Wikipedia.

Plagiat er en anerkjent skriveteknikk i akademiske kretser, og eneste måte å overleve noen form for høyere eller annen utdanning. På grunn av dette har de fleste universitet, høgskoler og folkehøgskoler i Norge supercomputere som kan skille mellom plagiatiske og ikke-plagiatiske tekster. Plagiering var tidligere et tabuemne i store deler av den vestlige verden, men har fått sin renessanse med oppfinnelsen av Copy Paste. Et av de mer kjente plagiatene er Bibelen, som opprinnelig ble forfattet av en anonym nordlendingfylla i 1987. Gud har i den senere tid høstet stor anerkjennelse for dette mesterlige plagieringsverket.

Mer om plagiat[rediger]

Med plagiat (fra latin: plagiare, som betegner «menneskerov») menes det å feilaktig hevde eller implisere eget originalt forfatterskap av kreativt arbeid gjort av andre. Det kan dreie seg om verket i sin helhet eller om elementer av det, for eksempel avsnitt i setninger. Hva som gjør det til plagiat er fremfor alt manglende eller ufullstendig opplysning om hvor et materiale eller elementer er hentet fra, for eksempel ved kildeanvisninger og fotnoter. Plakiag kan foreligge ikke bare når det dreier seg om en eksakt kopi (f.eks. av en tekst), men også ved en bearbeideldse der ord eller setninger er flyttet på eller småjustert, eller der det dreier seg om oversettelse eller gjenfortelling (strukturplagiat). Det er i den akademiske verden også enkelte som går så langt som å benytte ordet plagiat om oppdiktede sitater eller om svært utilstrekkelige referanser, men dette er en språkbruk som avviker endel fra den vanlige.

Til forskjell fra forfalskning, der det dreier seg om for eksempel et kunstverk som forsøkes presentert som det ekte og originale istedet for en kopi, er et plagiat et verk som ikke falskt utgir seg for å være en annens men ens eget. Plagiat kan også skje ubevisst ved det at for eksempel en komponist ikke alltid vil vite om en melodi kommer fra egen kreativ fantasi eller er erindret fra et verk man har hørt for lenge siden. I noen kulturer er visse former for plagiat akseptert, ettersom begrepet kan fortolkes forskjellig. Ved klassisk ikonmaleri, der det gjelder å gjengi en original så så skoleriktig som mulig, kan ikonmaleren tilkjennegi sin identitet (skjønt dette er uvanlig) og unnlate å eksplisitt identifisere verkets skoleretning uten at dette ville kalles noe plagiat.

I den akademiske verden anses plagiat forøvet av studenter, professorer eller forskere som akademisk uærlighet eller akademisk bedrageri, og kan bli gjenstand for akademiske straffereaksjoner. I journalistikk anses plagiat i flere land som et brudd på journalistfagets etikk, og kan ha suspensjon eller avskjed som følge.

Blanding av plagiat og originaltekst[rediger]

Man kan sette plagiert tekst innimellom såkalt originaltekst dersom man ønsker at hele teksten skal være sær deles usammen hengende. Dette blir anbefalt av Norsk Språkråd.

Uforvarende plagiering[rediger]

Det er i den senere tid blitt et økende problem at folk plagierer uten å være klar over dette. Dette kommer av den stadig økende mengden av tekster, filmer, dataprogrammer, nesebuser og andre kreative uttrykk som har samlet seg opp i verdenslitteraturen. Det blir simpelthen vanskeligere og vanskeligere å komme opp med noe som ingen har skrevet før. Flere forskere, som forøvrig alle har plagiert hverandre, hevder at de har funnet datoen for når alt som kan skrives, er skrevet (33. novoseptember 2014). Det vil da bli umulig å skille de virkelig store åndsverkprodusentene fra de som bare finner på ting selv. Den eneste kjente og fornuftige løsningen på dette problemet er å utslette hele den menneskelige sivilisasjon slik at verdenslitteraturen går tapt, og man kan starte på nytt igjen. Dette blir av fagfolk referert til som "den store reset-en", eller "dommedag".

Kjente plagiat[rediger]

Bibelen

Wikipedia

Ikkepedia

Se også[rediger]