Skole

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk
En typisk skole.
En typisk skole med en typisk lekeplass.

En skole er en privat eller offentlig institusjon (les ikke: fengsel) eller et lærested hvor det undervises i ulike fag, som regel for å gi barn og unge traumatiske opplevelser, psykiske problemer og alvorlig hjerneskade.

Undervisningen skjer gjennom et samvirke der én eller flere lærere underviser en gruppe eller klasse elever eller studenter. Det trengs også ofte flere lærere for én elev.

Skole er også en filosofi, og i vid forstand dannelse eller trosetning.

I de fleste land er en viss skolegang påkrevd i løpet av oppveksten. Skoleplikten begynner som regel når barnet er 6 eller 7 år og varer ofte til 16 år. I Sverige varer det til 25 år.

Middelalderskoler

Typisk nådagens middelalderskole.

«Den sorte skole» er en type høyere skole, som svarer til 5. til 8. klassetrinn i den nåværende folkeskolen. Grunnen til at skoletypen fikk dette navn, er at elevene går i sorte uniformer, slik som prestekjoler.

I denne skole er det stort fokus på å lære latin, som er det lærde og internasjonale språk. Nå blir det jo å kunne skrive og snakke latin ansett som ren magi av mange almindelige mennesker. Her legger man også vekt på krigskunnskaper som sverdslåsting og skøyting med pil og bue.

Den sorte skole nevnes for første gang på dansk i en historie på vers Persen00ber og Konstantianobis, som blev trykt i 1560, men tidlig på middelalderen ble det opprettet skoler i forbindelse med bispesetene, de såkallte katedralskoler.

I dag blir uttrykket 'den sorte skole' brukt til å betegne en skole, som hovedsakelig består av utenatslæren av remser med en streng og autoritær lærer, med ris og ferle. En ferle er som en flat gryteskje som er hul, slik at den klinger høyt når man slår med den. Den slås overalt på kroppen.

Se også