Statistisk Sentralbyrå

Fra Ikkepedia
Hopp til: navigasjon, søk
Statistisk Sentralbyrå

Støttegruppa for søvnløse, eller Statistisk Sentralbyrå, er en støttegruppe for personer som lider av søvnløshet. Den ble startet av brødrene Odd og Even Nømbers i et forsøk på å finne gode teknikker for å sovne. Etter mange mislykkede forsøk med å telle sauer gikk de over på å telle hester, kuer, folk, fe og skilsmisser blant samer med syfilis, og medlemmene har med tiden blitt særdeles gode i matematikk. Dette har derimot ikke hatt noen effekt på søvnproblemene.

Statistisk Sentralbyrå gir hvert år ut en liste over tall som kan telles, deriblant 3, 18 og 65536.

Tallet 42, som ble talt av Statistisk Sentralbyrå i 1987.

Historikk[rediger]

SSB ble grunnlagt av matematikere som konverterte til statister (må ikke forveksles med sadister eller satanister). De satt med blanke regneark og en enorm arbeidskapasistet, men hadde det likevel statistisk sett ikke så bra. De delte seg derfor inn i grupper og begynte å analysere hverandre. Man vet i dag bl.a. at de første ansatte var 1688 mm høye, veide 74,3 kg, hadde 70% bart, var 96 % mann osv. Det ble imidlertid kjedelig i lengden, så de presset på for å utvide tallmaterialet de hadde til rådighet.

Statistikerne begynte da å bevege seg rundt i landet og telle. Man kan se spor etter de første statistikerne i såkalte helleristninger, der streker representerer utvalget i ulike grupper. Man kan f.eks. se et antall streker i en båt, et antall streker på et par ski eller antall streker i en boks. Man antar dette representerte antall skipsførere, profedjonelle skiløpere og kontaransatte.

Befolkningen ble etterhvert så lei av å bli talt at de flere steder gjorde opprør. Statistisk materiale ble brent og det finnes derfor lite statistisk materiale i Norge fra tiden etter helleristningene, da statistikken ble risset i fjell, og frem til ca 1600 (kontortidens slutt). Mye av vår historie er derfor rene gjetninger.

Gjennomsnitt[rediger]

SSB finner kan levere oss statistikk på hva vi ønker. De er veldig glade i gjennomsnitt, og flere ansatte er gode patologer.

Av de kuriøse funn SSB har gjort er at gjennomsnittet i Norge er ganske bra i forhold til gjennomsnitt man statistisk kan sammenligne seg med. I forhold til andre populasjoner har vi lave avvik og liten varians i forhold til gjennomsnittet av statistiske målinger den siste tiden.

Hva dette betyr er det ingen som vet, men det er 52 % sjanse for at det e korrekt.

Publikasjoner[rediger]

Statistisk sentralbyrå utgir hvert år en bok med alle tall du ikke hadde trodd det var mulig å komme frem til.

Snittbønner og jordbruksstatistikk.