Tyskere

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk
Vanlig tysker i typisk tysk landskap.

Tyskere (tysk die Deutschen) er mennesker av tysk opprinnelse, eller personer som assosierer seg med den tyske kulturen.

Konseptet tysk har variert. Tradisjonelt ble alle tysktalende regnet som tyskere; dette var et langt mer distinkt konsept enn Tyskland, tyskernes land.

I noen grad ble tysk også brukt om personer fra det gamle tyske rike, det tysk-romerske rike. Dette omfattet en stor del av, men ikke hele, det tyske kulturområdet.

I det 19. århundre, etter Napoleonskrigene og det tysk-romerske rikes fall, utviklet Østerrike og Preussen seg til de ledende to motstridende krefter innenfor Tyskland, som begge forsøkte å reetablere den delte tyske nasjonen. Preussen lyktes i dette, og klarte til og med å få med seg Bayern ved grunnleggelsen av Det tyske rike. Det multi-etniske Habsburgmonarkiet ble dermed effektivt utestengt fra forsøket på å skape en tysk nasjonalstat. Etter den tyske riksgrunnleggelse fikk tysk en ny betydning: Nemlig rikstysk, borger av det tyske rike. Det er i denne sammenhengen tysk oftest brukes idag.

I historisk kontekst er det også mulig å regne østerrikere og tyske sveitsere er tyskere i den tradisjonelle betydningen av ordet. Mozart var like mye tysk som han var østerriksk. Nederlenderne, som snakker et nedertysk språk (nederlandsk), regnes imidlertid vanligvis ikke lenger som tyskere.