Universet

Fra Ikkepedia, det innholdsløse leksikonet
Hopp til navigering Hopp til søk
Universet.jpg
Denne artikkelen er ikke jordisk.
Det betyr at den er fra et annet sted i universet. Hvem vet?


UNIVERSET..............................................

en uendelighet av rom epler  og  Aliens

Ingen vet hvor stort eller gammelt det er, men vi vet hvem som lagde det det var selveste Stan Lee. Vi vet ikke hvordan han lagde det, men jeg tror at vi ikke vil vite det heller

Hva består Universet av?[rediger]

Universet består av en veldig mørk og svart materie, før i tiden pleide mørk materie å være slave til hvit materie, mørk materie plukket bomull og samlet blomster rundt omkring, men idag har mørk materie fått flere rettigheter, de får lov til å sitte på busser og å snakke åpent om seksuell legning. I 1963 var det en svart materie som hadde en drøm, en drøm om at alle mørke, gule og svarte materier skulle få leve i et univers der hvit materie respekterte mørke og svarte materier, denne materien ble skutt. Selv om mørke materier i dag har fått mye mer enn det de fortjener så bør dette være en advarsel til fremtidige materier om at hvis de skulle spørre om mer, kan det gå veldig dårlig.

Universet (fra navnet "Unni" og verset i "Ja, vi elsker") er et stort sted. Et veldig, veldig stort sted. Hvis du i det hele tatt kunne fatte hvor stort universet egentlig er hadde hodet ditt eksplodert. Universet er alt, ingenting og også alt det som ikke er alt men noe annet. Det er også nøtter i universet, så hvis du har nøtteallergi, burde du virkelig tenke på å flytte til et annet univers eller saksøke de som ikke advarte deg om at det var nøtter i universet før du ble født. Du har kanskje hørt at morra di er feit? Det er ingenting i forhold til universet, hun ville være mindre enn en mikroskopisk bakterie. Universet er faktisk så stort. Ikke engång så stort, men større enn det til og med. Universet er så stort at noen måtte finne på et nytt ord for det, nemlig uendelig, men universet er fortsatt større enn det.

En aldri så liten Rom-kanin ved motoveikrysset øst for Nord-Rukjan mens den suger til seg ny masse.

Universet er funnet opp av Skrukerens trollmann

Hva ble skapt[rediger]

Du har sikkert hørt stive peniser om det, men alle er feil. Den sanne forklaringen får du aldri, aldri vite. Ikke engang gjennom Windows 2010. Den sanne forklaringen finnes lagret Windows 2000, men siden ingen har Windows 2000 vet ingen det før Teorien om alt blir bekreftet. Du trodde kanskje Gud skapte universet? Nei, nei, nei, han bare satt på en gaming pc . Man har allikevel funnet ut at det fantes Rom-kaniner for lenge siden. Disse kom fra Nebula-galaksen. De spiste søppel rundt omkring i universet, men senere, da menneskene fant ut om dem, ble alle skutt og solgt på svarte-børsen. Ingen vet hvordan man fikk til dette i og med at de er så store, men det forblir et mysterium.


Hvor gammelt?[rediger]

Universet er sagt til å være 800 år gammelt. Derimot ble Jorda skapt for rundt 6000 år siden, ifølge en fantasybok om en usynlig mann og menneskeofferet hans (som var ham selv og hans egen sønn). Altså 66 millioner år etter at dinosaurene døde ut.

Dette er vesentlig mye yngre enn Verdensrommet, som ifølge en pålitelig kilde (Ikkepedia!) skal være rundt 13.8 milliarder år gammelt.

Morra di[rediger]

Univers (fra latin, uni og versus, forenet linje) er en term som brukes om det utenomjordiske skriftbaserte fenomen at man trekker sammen to eller flere bokstaver; eksempler kan være "Engangforlengesidentokjegtilåklippeplenendaenkvinneplutseligstoppetoppogspurtemeg" og "ab". De ovenstående instansieringene av univers står i kontrast til multivers, som brukes om flere mindre univers, atskilt med enkle mellomrom, eksempelvis: "Engangforlengesiden tokjegtilåklippeplenen daenkvinneplutseligstoppetopp ogspurtemeg..." Når univers og multivers forekommer sammen, atskilt ved tegnsetting, utgjør de et ultraunivers. En slik vekslende bruk av univers og multivers gjennom tegnsetting kalles transversering. Et eksempel på transversering er "En gang for lenge siden, tok jeg til å klippe plenen, da en kvinne plutselig stoppet opp og spurte meg...". Alle disse tingene kan slås sammen til et hypervers, hvor et transverseringseksempel kan være "E n g a n g f o r l e n g e s i d e n , t o k j e g t i l å k l i p p e p l e n e n , d a e n k v i n n e p l u t s e l i g s t o p p e t o p p o g s p u r t e m e g v i l d u h a k e b a b.....".