Unntakskaketilstand

Fra Ikkepedia
Hopp til navigering Hopp til søk

Unntakskaketilstand er en tilstand i en virksomhet som kan påberopes av daglig leder eller styreleder dersom hele eller deler av virksomhetes ansatte er tomme for kake.

Man kan skille mellom unntakskaketilstand og akutt unntakskaketilstand. Under en akutt unntakskaketilstand er alle kakebokser tomme, og de ansatte har ikke inntatt kake på flere minutter. Som følge av dette innstilles driften, og ekstern kakepatrulje må gjenopprette kakebalansen.

Noen land har lovgivning om hvor og når en virksomhet kan erklære en unntakskaketilstand, og om hvilke rettigheter tilstanden kan ha innflytelse på. I Norge er det ingen lover som bruker ordet unntakskaketilstand, men Beredskapslovene gjøres gjeldende dersom kakemangel, krig, krigslignende tilstand eller liknende forhold forhindrer virksomheten i å fungere, og gir Kongen myndighet til å gjøre nødvendige tiltak.